Bijgewerkt: 3 juli 2022

Amstelveen landelijk op de 4de plek qua elektrisch vervoer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-04-2017

Uit de benchmark Elektrisch vervoer blijkt, dat Amstelveen van 390 gemeenten, na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag landelijk de vierde plek heeft bereikt wat haar laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer betreft. Amstelveen beschikt over voldoende openbare laadpalen en voldoet goed aan de vraag naar laadpalen door ondernemers en inwoners. De Benchmark elektrisch vervoer 2017 inzicht in de mate, waarin het huidige netwerk van (semi)openbare laadpalen is voorbereid op de huidige en toekomstige vraag van elektrische voertuigen van Amstelveners die elektrisch (gaan) rijden tot en met 2020. Een belangrijke randvoorwaarde voor de opmars in elektrisch vervoer is een tijdige beschikbaarheid over voldoende openbare laadpalen. Ten opzichte van de benchmark uit 2016 stijgt Amstelveen met 11 plekken van plek 15 naar 4. Daarmee staat Amstelveen op de tweede plek op de lijst van grootste stijgers. 

Foto Amstelveen
(Screenshot arcgis.com - 2017)

Benchmark elektrisch vervoer 2017


Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid:'Wij hebben eind 2015 ons laadpuntennetwerk vergroot met vier openbare snellaadstations in Amstelveen. Aansluitend zijn we een regeling gestart voor het aanvragen van een laadpaal door inwoners en ondernemers die dat niet op eigen terrein kunnen realiseren. Zo stimuleren we het elektrisch rijden in onze gemeente met dit fantastische resultaat: de vierde plek van 390 onderzochte gemeenten. Ik ben hier met recht trots op. Ondanks deze mooie notering blijft duurzame mobiliteit volop in ontwikkeling. Ook in Amstelveen. We zien in toenemende mate vanuit inwoners en ondernemersinitiatieven ontstaan. Zo onderzoeken wij met Gideon Goudsmit van het pand Energiek om een elektrisch deelauto programma mogelijk te maken, met lokaal opgewekte zonne-energie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.