Bijgewerkt: 13 juli 2024

Amstelveen maakt bezwaar tegen OSVO loting scholieren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-09-2020

De gemeente Amstelveen heeft op 9 september 2020 met klem bezwaar gemaakt tegen een nieuw voorstel van de vereniging OSVO voor de loting van middelbare scholieren voor het schooljaar 2020-2021 in Amsterdam. Amstelveen reageert op het tweede scenario waarin kinderen die in Amsterdam wonen een voorkeursbehandeling krijgen. OSVO is de vereniging van schoolstichtingen en -verenigingen voor Voortgezet (speciaal) Onderwijs in Amsterdam.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs en Jeugdzorg


Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs: 'Het beperken van de mogelijkheden van Amstelveense kinderen om in Amsterdam onderwijs te volgen, is niet alleen een Amsterdamse aangelegenheid. Het kan grote gevolgen hebben voor scholen buiten het Amsterdamse grondgebied. Wij zijn ruimhartig in het toelaten van Amsterdamse kinderen en andere kinderen uit de regio. Als grotere gemeente, vinden wij, neem je die verantwoordelijkheid. In deze regio zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden en zullen we samen naar oplossingen zoeken zoals we dat gewend zijn te doen.' Zie bijgaande brief (pdf 2 pagina’s) van de gemeente Amstelveen aan OSVO.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.