Bijgewerkt: 24 juni 2024

Amstelveen maakt bezwaar tegen terugvordering Sociale Zaken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-03-2012

De gemeente Amstelveen maakt bezwaar tegen het besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) tot terugvordering van een deel van het participatiebudget van 2010. Van de 2,8 miljoen euro moet zij 482.000 euro terugbetalen. Gewijzigde regelgeving en onjuiste advisering van het ministerie is hiervan de oorzaak.

Uit het participatietraject betaalt de gemeente re-integratiekosten en opleidingskosten van klanten, maar ook salariskosten van werknemers in de gesubsidieerde arbeid. De betreffende diensten worden verzorgd door verschillende aanbieders. In 2009 heeft het Rijk de verantwoordingssystematiek van het participatiebudget veranderd.

De belangrijkste wijziging is, dat diensten moeten worden betaald in het jaar, waarin de dienst daadwerkelijk geleverd is. In het eerste jaar na de wijziging van het stelsel zijn aanbieders van de participatietrajecten echter niet in staat gebleken de facturen tijdig te versturen, waardoor de gemeente de betalingen niet op tijd heeft kunnen verrichten.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops van ChristenUnie-Amstelveen


Na constatering is contact opgenomen met een (speciaal voor vragen rondom de wijzingen opgerichte) vraagbaak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de zogenaamde Postbus IBI voor Sisa vraagstukken. De gemeente vroeg hier naar de juiste handelingswijze om te voorkomen, dat een deel van het participatiebudget moest worden terugbetaald. De diensten waren immers al geleverd en moesten worden betaald. Op dat moment waren er nog verschillende oplossingsrichtingen te volgen.

De gemeente heeft het schriftelijk advies van de Sisa gevolgd en conform hieraan gehandeld. Uiteraard is de verwerking van de declaratie ook afgestemd met de accountant. Het besluit van terugvordering kwam dan ook totaal onverwacht.

Jacqueline Koops (CU) van Werk & Inkomen: ‘Het college is het niet eens met de strikte opstelling van het Rijk. Alle uitgaven zijn op de juiste manier besteed. Achteraf blijkt alleen, dat we een deel van de rekeningen niet op de juiste manier hebben ingediend.

Nadat we dit constateerden hebben we advies gevraagd, hoe dit op te lossen. Door het volgen van het advies van het ministerie, hebben we nu een financiële tegenvaller van 482.000. We leggen ons dan ook niet neer bij deze beslissing. Een bezwaarschrift is gemaakt en desnoods gaan we in beroep’.

Het College van Amstelveen neemt maatregelen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Na constatering zijn bedrijven op strikte wijze geïnformeerd over het belang van tijdige aanlevering van facturen. Daarnaast wordt gedurende het jaar een nauwkeurige schatting gemaakt van rekeningen die nog moeten komen, zodat externe partijen hier tijdig op aangesproken kunnen worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.