Bijgewerkt: 23 april 2024

Amstelveen maakte prestatieafspraken met DUWO en VBU

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-03-2024

Studenten huisvesting Stichting DUWO en de Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU ) zijn belangrijke partners voor de gemeente Amstelveen. Ze houden zich bezig met de studentenhuisvesting in Amstelveen en vertegenwoordigen deze groep ook. DUWO bezit 2.570 onzelfstandige en 890 zelfstandige woningen. In het totaal zijn er 3.460 studenten woonachtig op de campus. Er is een aantal uitdagingen die de komende periode aangepakt moeten worden. Het is van belang om daar goede afspraken over te hebben. Daarom hebben partijen nieuwe langjarige prestatieafspraken getekend.

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Wonen: “Campus Uilenstede in Amstelveen is qua inwoneraantal de grootste studentencampus van Noord-Europa. Hier leven heel veel studenten samen. We moeten daarom met de partijen in het gebied, de VBU en DUWO, goede afspraken maken, bijvoorbeeld over de woningvoorraad, betaalbaarheid, duurzaamheid, onderhoud en brandveiligheid. Ook moet het een leefbaar en veilig gebied zijn.”

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2024)

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Wonen na de ondertekening van het document van de prestatieafspraken in Uilenstede met de medewerker van DUWO en de leden van de bewonersvereniging op 20 maart 2024

Verduurzaming bestaande woningvoorraad. De afgelopen jaren zijn de oudere complexen van Uilenstede verduurzaamd. Het energieverbruik staat voor deze complexen gelijk aan een energielabel-C. De zelfstandige eenheden van de nieuwere complexen hebben een energielabel-A. Daarmee voldoet DUWO aan de afspraken die het Rijk heeft gemaakt met de koepel van corporaties. DUWO staat de komende jaren voor de uitdaging om volledig van het gas af te gaan en hun bezit verder te verduurzamen. Dit jaar presenteert de DUWO de ‘Visie op Gebouwen Uilenstede en hun Energievoorziening’. DUWO vertaalt de visie in 2024 naar een plan van aanpak op basis van een nulmeting van de gebouwen en een toets op de haalbaarheid van alternatieve energievoorziening. Hierin stemt zij af met de gemeente om zo tot een plan te komen dat past bij de gemeentelijke doelstelling en bij de doelstellingen van DUWO en de VBU. Waar nodig stemmen DUWO en de gemeente af met Liander.

Openbare ruimte. De openbare ruimte op Uilenstede wordt anders gebruikt dan de openbare ruimte in veel andere buurten van Amstelveen. Er staan relatief veel fietswrakken. Gemeente en DUWO gaan samen kijken hoe hier meer regie op gevoerd kan worden. Daarnaast wordt er gekeken hoe het centrale plein op de campus veiliger kan worden gemaakt, zodat het meer een plein wordt, waar het prettig toeven is.

Handhaving. Helaas vindt er geregeld onderhuur of illegale verhuur van sociale huurwoningen plaats op Uilenstede, bijvoorbeeld via AirBnB. De gemeente en DUWO slaan de handen ineen om deze problematiek aan te pakken. Hiermee kunnen we woningen vrijspelen voor studenten

die er ook daadwerkelijk gaan wonen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.