Bijgewerkt: 29 november 2022

Amstelveen moedigt de samenwerking van de winkeliers aan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-04-2021

Vanuit de gemeente Amstelveen wordt de onderlinge samenwerking tussen winkeliers aangemoedigd. Bedrijfsinvesteringszones (BIZzen) dragen bij aan de samenwerking tussen ondernemers, versterken het ondernemersklimaat en ondernemers investeren gezamenlijk in de openbare ruimte van het BIZ-gebied. Omdat bedrijfsinvesteringszones en winkeliers het, door de coronacrisis moeilijk hebben, steunt de gemeente hen financieel.

Bij de bestaande BIZzen is een nieuwe BIZ-periode niet vanzelfsprekend, omdat het voor veel ondernemers een opgave is om de BIZ-bijdrage op te brengen in, of net na, de coronacrisis. Het is een periode waarin veel winkeliers geen omzet hebben gedraaid, maar wel de nodige kosten hebben gemaakt. Bij een nieuw op te richten BIZ is nog onvoldoende duidelijk of er voldoende draagvlak is bij ondernemers. De Bedrijfsinvesteringszones vragen daarom, bij de 2e ronde BIZ, steun aan de gemeente. Met een aanvulling op de BIZ-verordening is het na een raadsbesluit wettelijk mogelijk geen aanslag BIZ-belastingen op te leggen aan de deelnemende ondernemers. De jaarlijkse subsidie aan de BIZ-vereniging wordt in dat geval rechtstreeks vanuit de algemene middelen verstrekt.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken (midden met mondmasker) en de ondernemers van het Winkelcentrum Kostverlorenhof


Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken: 'We willen de Bedrijfsinvesteringszones in deze moeilijke tijd steunen, want versterkte onderlinge samenwerking levert een positieve bijdrage aan het totale vestigingsklimaat in Amstelveen. De ondersteuning van een BIZ betekent extra steun aan die ondernemers die willen samenwerken in het post-coronatijdperk en het is een stimulans om een hernieuwde of nieuwe BIZ te realiseren. De slagingskans daarvan is groter wanneer de gemeente de financiële bijdrage van het eerste jaar via een subsidie betaalt. Dit is maar een van de maatregelen die de gemeente de komende tijd wil nemen voor het herstel van de economie.'

Ondernemersondersteuning vanuit gemeente Amstelveen. De gemeente Amstelveen spant zich maximaal in om ondernemers die geraakt zijn door de corona maatregelen te ondersteunen. Op dit moment kunnen ondernemers bij de gemeente rekenen op uitstel van betaling, schuldhulpverlening, de TONK en TOZO regelingen en maatregelen als het gedoogbeleid verruiming terrassen. Amstelveen heeft twee unieke regelingen: MKB noodlening en de 1,5 meter maatregelen subsidie die nu landelijk bij gemeenten navolging vinden. Ook is de gemeente deze week van start gegaan met nog meer communicatie over lokale regelingen voor ondernemers en brengen het Ondernemersloket blijvend onder de aandacht. De gemeente vraagt landelijk aandacht voor ondernemers die buiten regelingen vallen en bekijkt of deze ondernemers geholpen kunnen worden via gemeentelijk maatwerk.

Naast noodhulp, werkt de gemeente Amstelveen aan een gemeentelijk Economisch Stimuleringsfonds Amstelveen. Dit fonds moet de Amstelveense economie een extra impuls geven, door initiatieven op het gebied van ondernemen te ondersteunen, zodra de corona beperkingen verminderen. De gemeente legt, in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties uit horeca, retail en bedrijfsleven, momenteel de laatste hand aan de zorgvuldige uitwerking van de doelstellingen van het fonds, de toetsingscriteria en het instellen van een onafhankelijke adviescommissie. Meer informatie is te vinden op www.amstelveen.nl/ondernemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.