Bijgewerkt: 18 mei 2024

Amstelveen ondertekende ook het convenant Platform Veilig Ondernemen 2019-2022

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen
02-02-2019

Op 30 januari 2019 tekenden de partners van het Platform Veilig Ondernemen (PVO) het convenant 2019-2022. Met dit convenant verbinden partijen zich aan het platform en werken zij samen aan een veiliger ondernemersklimaat in de regio Amsterdam-Amstelland. Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken ondertekende het convenant namens gemeente Amstelveen.

Naast burgemeesters en wethouders van de Amsterdam-Amstelland gemeenten tekenden vertegenwoordigers van ondernemers- en brancheverenigingen, Politie Eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie het convenant. Namens Amstelveen tekenden ook de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD), de Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Amstelland en de Ondernemersvereniging Amstelveen. Alle partijen willen de samenwerking op het gebied van een veilig ondernemen in de regio versterken. Zij zetten zich samen met de bedrijven in op veiligheidsproblematiek die ondernemers raakt, zoals ondermijning, overvallen, winkeldiefstal en cybercrime.

Foto Amstelveen
(Foto Henk Rougoor - 2019)

Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken ondertekent het convenant


In het afgelopen jaar is de samenwerking in het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland geëvalueerd. Het resultaat is een voortzetting van de publiek-private samenwerking die onder een andere naam wordt voortgezet onder de naam Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland (PVO). De naam PVO sluit aan bij de landelijke benaming. Het convenant is een weergave van de veranderende weergave en uitganspunten.

De belangrijkste zijn:

- Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed ondernemersklimaat.

- Doelstelling van het platform is het bevorderen van een veiliger ondernemersklimaat.

- Kernfuncties zijn het beheren van de informatiestroom en informatiedeling en het actief gezamenlijk behalen van concrete resultaten.

- Binnen het platform wordt gewerkt met vaste thema’s (overvallen, winkeldiefstal,   bedrijfsinbraken, cybercrime en horizontale fraude).

- Het platform gaat meer bottom-up werken en met minder lagen.

- Ook nieuw is dat er een coördinator veilig ondernemen komt.

Foto Amstelveen
(Foto Henk Rougoor - 2019)

Groepsfoto met de ondertekenaars van het convenant Platform Veilig Ondernemen 2019-2022


Platform Veilig Ondernemen? In een Platform Veilig Ondernemen (PVO) werken politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en de ondernemers samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen. Dit doen ze door de criminaliteit in kaart te brengen. Met elkaar kijken ze wat er nodig is: preventieve maatregelen nemen, repressieve maatregelen invoeren of een mix van verschillende maatregelen? Waar mogelijk is de eerste keuze het nemen van preventieve maatregelen; voorkomen is nu eenmaal nog steeds beter en efficiënter dan genezen. Zo werken ze samen aan een veilige omgeving voor ondernemer, personeel én klanten.

Het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland (PVO Amsterdam-Amstelland) is actief in een deel van de provincie Noord-Holland. Het PVO faciliteert 6 gemeenten en hun (veiligheids)partners. Deelnemers in dit platform zijn: Koninklijke Horeca Nederland, Transport Logistiek Nederland, MKB-VNO/NCW, winkeliersverenigingen, gemeenten, politie en Openbaar Ministerie (OM).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.