Bijgewerkt: 24 juli 2024

Amstelveen peilt mening bedrijven

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-03-2010

Signalen uit het bedrijfsleven oppakken en vertalen naar actiepunten, en het lokale bedrijfsleven beter betrekken bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid: dit zijn de voornaamste doelstellingen van het college van B en W bij het derde grootschalige enquêteonderzoek onder Amstelveense bedrijven. Eind maart 2010 worden 7.300 lokale bedrijven gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. De resultaten worden deze zomer verwacht.

De mening van bedrijven en ondernemers telt in Amstelveen. Met de bedrijvenpeiling onderzoekt de gemeente onderwerpen zoals vestigingsmotieven, contact met de gemeente, verhuisplannen, verkeer en parkeren, waardering van de bedrijfsomgeving, veiligheid en arbeidsmarkt.

Het Amstelveense bedrijfsleven bestaat uit ongeveer 2.600 bedrijven met minimaal twee werkzame personen en 4.700 zelfstandigen zonder personeel (ZZPers). Beide groepen krijgen een aparte vragenlijst met nadruk op verschillende onderwerpen.

Uit het enquêteonderzoek moet een actueel overzicht van de behoeften van het bedrijfsleven verschijnen. Daarnaast wil de gemeente inzicht krijgen in de waardering van ondernemingen voor de lokale overheid. De gemeente beoogt hiermee een meer marktgerichte communicatie te bereiken tussen bedrijven en bestuurders.

Wethouder Economische Zaken Jan-Willem Groot hecht veel belang aan de bedrijvenpeilingen: “De bedrijvenpeilingen leveren ons waardevolle informatie op over wat ondernemers bezig houdt. Op basis van uitkomsten van de peiling 2006 heeft de gemeente haar dienstverlening en plannen naar ondernemers versterkt. Het oprichten van balie Bedrijven, de digitalisering van bepaalde vergunningen en het opstarten van de revitalisering van bedrijventerrein Legmeer zijn voorbeelden van verbeterpunten die de gemeente heeft opgepakt na de laatste peiling.”

De Amstelveense bedrijven zorgen samen voor circa 44.000 arbeidsplaatsen. Eerdere bedrijvenpeilingen vonden plaats in 2002 en 2006.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.