Bijgewerkt: 25 juli 2024

Amstelveen plant 180 bomen in de wijken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-11-2022

Van november tot en met maart plant de gemeente Amstelveen 180 bomen in de wijken om gekapte bomen te vervangen. De jaarlijkse bomenrevisie bestaat dit jaar vooral uit het aanplanten van bomen op locaties, waar bomen zijn verwijderd in verband met noodkap na een storm of besmettelijke (iep)ziekte.

In Amstelveen staan ruim 31.000 bomen langs wegen en straten. Om aan de wettelijke zorgplichteisen te voldoen, laten wij periodiek en op een systematische wijze ons bomenbestand visueel inspecteren door een extern bureau. Deze boomveiligheidscontrole is belangrijk, want soms is niet direct te zien dat een boom ziek is. Zo krijgen wij inzicht in de gezondheid van bomen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Op 17 februari 2022 werd storm Dudley en Eunice actief in West-Europa en ging het hard waaien. Er werden zeer zware windstoten gemeten van wel 90-120 km/uur en ook in Amstelveen hierdoor ontstond veel schade als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Op de foto een ontwortelde boom in een tuin aan de Amsterdamseweg 202

Bomen één op één vervangen. De gekapte bomen worden zoveel mogelijk één op één vervangen door een nieuwe boom. Soms is het niet mogelijk een boom terug te plaatsen, bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek waardoor een boom te weinig groeikansen heeft. Of omdat kabels en leidingen in de weg zitten. De gemeente kijkt in dat geval of zij op een andere plaats in de stad een boom kan planten.

Floor Gordon (D66) wethouder Groen: 'Wij willen het groene karakter van de stad behouden en versterken. We lopen met deze bomenrevisie ook een achterstand in om bomen te planten op locaties waar al even geleden een boom in de wijk is gekapt. We willen sowieso sneller na (nood) kap in de wijken het groen herstellen in het plantseizoen.'

Herinrichting plantvakken Westwijk. In Westwijk is het nodig om een aantal straten opnieuw in te richten. De ondergrondse omstandigheden voor de huidige bomen zijn niet goed. Hierdoor groeien de bomen slecht en drukken de wortels de tegels omhoog. Door een nieuwe indeling van hetzelfde aantal parkeervakken ontstaat ruimte voor het creëren van plantvakken waarin nieuwe bomen worden geplant met meer groeiruimte. Hierdoor kan de boom zich beter ontwikkelen. Rondom de bomen wordt beplanting aangebracht voor een groen straatbeeld. Omwonenden worden vooraf per brief geïnformeerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Bomen in Westwijk aan de Schweitzerlaan-Noorddammerweg in juli 2022

Werkzaamheden van start. De werkzaamheden voert de gemeente stapsgewijs en per straat of buurt uit. Van het verwijderen van stronken, het verbeteren van de grond en groeiplaats van de nieuwe boom, de bestrating waar nodig aanpassen tot het planten van een nieuwe boom. Medio maart 2023 zijn de werkzaamheden afgerond. Dan eindigt namelijk het plantseizoen en start het broedseizoen.

Meer informatie. Bewoners die vragen hebben, kunnen een e-mail sturen naar gemeente@amstelveen.nl met als onderwerp: bomenrenovatie. Informatie over de locaties van de te planten bomen staat op amstelveen.nl/boombeheer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.