Bijgewerkt: 13 april 2021

Amstelveen renoveert de drie Orion basisscholen voor een beter binnenklimaat

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/VVD-Amstelveen
12-03-2020

In februari 2020 heeft de gemeenteraad van Amstelveen opdracht gegeven uitgebreider onderzoek te doen naar mogelijkheden voor vernieuwing van de schoolgebouwen en wijkcentrum De Meent aan de Orion. Dat betekent dat de huidige (school)gebouwen nog een paar jaar gebruikt gaan worden. Om het werk- en schoolklimaat binnen het gebouw te verbeteren worden nu verschillende maatregelen genomen. Het college van Amstelveen gaat de gemeenteraad voorstellen dat de gemeente de helft van de kosten hiervoor betaalt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs


Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs: 'Renovatie en onderhoudskosten zijn in principe de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Maar de keuze om uitgebreider onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor nieuwbouw is ónze keuze geweest. Daarom willen we de schoolbesturen nu tegemoet komen en betalen we de helft van de werkzaamheden die zorgen voor een beter school- en werkklimaat. Er komt nog voor de zomer een hitte werende folie op het dak en de ramen en we plaatsen airco’s.'

Uitgebreider onderzoek. Eind 2019 is al een onderzoek geweest naar mogelijkheden voor nieuwbouw op de huidige locatie aan de Orion. De conclusie uit dat onderzoek is dat de huidige locatie te klein is voor een toekomstbestendige huisvesting voor de drie basisscholen en een wijkcentrum. Daarom is besloten om het zoekgebied binnen de wijk te vergroten. Dit jaar worden alle mogelijkheden onderzocht.

Wethouder Berkhout: 'Ik geloof in een oplossing binnen de wijk. Ons doel is om kwalitatief hoogstaande schoolgebouwen te realiseren, die toegerust zijn voor de toekomst en een wijkcentrum dat zijn belangrijke functie binnen deze wijk behoudt. In het uitgebreide onderzoek gaan we verschillende locaties en mogelijkheden onderzoeken, waarbij belangrijke onderwerpen als verkeersveiligheid en parkeren ook een rol spelen. We verwachten de uitkomsten eind dit jaar, daarna moeten de plannen uitgewerkt worden en natuurlijk gebouwd worden. Dit gaat nog wel een aantal jaar in beslag nemen.'

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen- 2020)

De VVD-Amstelveen fractie en wethouder Rob Ellermeijer met links mevrouw Angelique Levy, directeur van de Willem-Alexander school en rechts de heer Fred van Oijen, directeur van De Cirkel


Goed nieuws voor de Orion scholen. Het college van B en W heeft aan de gemeenteraad voorgesteld geld beschikbaar te stellen voor het verbeteren van het binnenklimaat in de 3 basisscholen aan de Orion. De wethouder heeft hiervoor met de schoolbesturen onderhandeld over een gezamenlijk budget. De VVD-Amstelveen had al meerdere malen om aandacht gevraagd voor de situatie bij de Orion. Ook heeft de VVD-fractie vorige maand basisschool De Cirkel bezocht naar aanleiding van brandbrieven vanuit de scholen. Wij zijn blij dat we de leerlingen, leraren, ouders en schoolbesturen binnenkort positief nieuws kunnen brengen.

Een volledige verbouwing van het complex is helaas op korte termijn niet mogelijk. Gezien de complexiteit van het gebied, tijdelijke huisvesting, (verkeers)veiligheid en voorziene groei van het aantal leerlingen, had de gemeenteraad al eerder besloten geld vrij te maken voor onderzoek. Dat er nu extra geld komt voor de tijdelijke verbeteringen, juicht de VVD toe. 'Dit is pas de eerste stap, maar absoluut noodzakelijk. Het verbeteren van het binnenklimaat zorgt dat de kinderen beter kunnen leren, de leraren beter kunnen onderwijzen en in prettigere werkomgeving' -aldus Bas Zwart, VVD-Amstelveen woordvoerder Onderwijs.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.