Bijgewerkt: 7 februari 2023

Amstelveen start het Duurzaamheidsfonds

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-10-2017

Op dinsdag 10 oktober, de jaarlijkse dag van de duurzaamheid, start gemeente Amstelveen het Duurzaamheidsfonds. Hiermee wil de gemeente duurzame initiatieven van bewoners en organisaties stimuleren die bijdragen aan het duurzamer maken van  woningen en gebouwen in Amstelveen. Het fonds heeft 500.000 euro beschikbaar voor de komende twee jaar.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid


Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid: 'Amstelveen wil in 2040 onafhankelijk van fossiele energiebronnen zijn. Als gemeente kunnen wij dit doel niet alleen bereiken. Daarom stimuleren wij goede duurzame initiatieven met het Duurzaamheidsfonds. Het fonds staat open voor bewonersgroepen, VvE’s en organisaties. Als zij met een initiatief komen, dat bijdraagt aan energiebesparing, of aan het opwekken van duurzame energie, dan kunnen zij een aanvraag voor lening, of subsidie doen bij het fonds. Het initiatief moet zich richten op meerdere woningen, of gebouwen en daadwerkelijk zorgen voor reductie van CO2-uitstoot op het grondgebied van Amstelveen.'

Subsidie of lening. Via het Duurzaamheidsfonds subsidieert de gemeente ontwikkelkosten van verduurzamingsprojecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een haalbaarheidsonderzoek, of opstart-, en onderzoeksactiviteiten. Voor de uitvoering van activiteiten kan de gemeente een lening verstrekken, indien de financiering niet (volledig) via eigen middelen, opbrengst of leningen bij banken of andere instanties kan worden gerealiseerd. Enkele voorbeelden van activiteiten: een collectief zonnepanelenproject, nemen van duurzame maatregelen bij een VvE, of het organiseren van een wijkactie gericht op particuliere huiseigenaren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het meest duurzame gebouw van Amstelveen op dit moment (maart 2017) is 'Energiek' van ondernemer Gideon Goudsmit aan de Parelvisserslaan 1


Om het geheel in goede banen te leiden heeft de gemeente een Aanjager Duurzaamheidsfonds aangesteld. Carina Dijkhuis adviseert initiatiefnemers bij het opstellen van de aanvraag voor een subsidie of lening en brengt hen in contact met mogelijke samenwerkingspartners met duurzaamheidsexpertise binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Meer informatie over het Duurzaamheidsfonds: Amstelveen duurzaamheidsfonds

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.