Bijgewerkt: 1 juli 2022

Amstelveen stopt met leges van print- en kopieerkosten voor Wob-verzoeken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-03-2021

De gemeente Amstelveen stopt voorlopig met het heffen van leges voor print- en kopieerkosten bij Wob-verzoeken. Het College van Burgemeester en Wethouders hecht grote waarde aan openheid en transparantie en is van mening dat een aanvrager niet voor Wob-verzoeken hoeft te betalen.

Daarnaast is het door de inzet van een nieuwe digitale laktool sinds vorige week mogelijk om privacygevoelige informatie op een veilige manier digitaal weg te lakken uit documenten. Dit maakt dat de bestaande legesverordening van de gemeente niet meer aansluit bij de huidige digitale tijdsgeest.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Herbert Raat (VVD) wethouder Dienstverlening


Op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) mag bepaalde informatie niet openbaar gemaakt worden, hierbij valt te denken aan namen van bijvoorbeeld bewoners. Dit betekent dat bepaalde stukken uit documenten weggelakt moeten worden. Voordat de gemeente beschikte over de juiste laksoftware, moesten de documenten geprint en gescand worden om er zeker van te zijn dat de weggelakte informatie daadwerkelijk onzichtbaar bleef.

Op basis van de huidige legesverordening worden printkosten voor Wob-verzoeken boven de € 80,- aan de indieners van het verzoek in rekening gebracht. 'Door de leges af te schaffen willen we ervoor zorgen dat alle inwoners, ongeacht het inkomen, gebruik kunnen maken van dit recht' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Dienstverlening.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft de betaling van leges voor print- en kopieerkosten voor Wob-verzoeken per 1 maart 2021 tijdelijk opgeschort. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen of zij dit willen omzetten naar een permanente opschorting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.