Bijgewerkt: 26 februari 2024

Amstelveen stopt met subsidie VVV

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
24-09-2007

Als gevolg van de groeiende regionale samenwerking met Almere, Haarlemmermeer en Amsterdam, heeft het college van B en W van de gemeente Amstelveen besloten om de subsidie aan VVV Hollands Midden te stoppen. Dit meldt de Gemeente Amstelveen in haar persbericht.

Sinds 2004 ontvangt de VVV Hollands Midden jaarlijks een subsidie van € 36.000 van de gemeente Amstelveen. Voor die tijd was dat het dubbele. De gemeente Amstelveen is van mening, dat vanuit de groeiende samenwerking in de regio en gelet op het lidmaatschap van Amsterdam Partners, aansluiting bij de ATCB (Amsterdam Tourist and Congress Board) verstandiger en effectiever is, dan die bij VVV Hollands Midden, daar deze zich deels op een andere regio richt.

Ook bleek uit onderzoek dat mensen relatief weinig gebruik maken van het huidige VVV-agentschap. Om de VVV gelegenheid te bieden passende maatregelen te nemen, stopt de subsidie niet met ingang van januari 2008, maar per januari 2009.

De VVV Hollands Midden en de Centrale Bibliotheek Amstelveen sloten in 2004 een samenwerkingsverband, omdat de Gemeente Amstelveen de jaarlijkse 70.000 euro subsidie had gehalveerd.

Schuller Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

VVV directeur Henk Schüller overhandigt op 8 november 2004 de eerste brochure "Gastvrij Amstelveen" aan de heer Theo E.A. Tiemessen, wethouder Economische Zaken, tijdens de openingsceremonie


Bij het agentschap in de Amstelveense bibliotheek, zonder personeel weliswaar, was eigenlijk erg weinig informatie beschikbaar over Amstelveen, behalve een kleurenbrochure. Dat VVV Hollands Midden, Amstelveen niet meer aantrekkelijk vond, was duidelijk. Zelfs op de website van het bedrijf op de pagina “Welkom in Amstelland en de Meerlanden” staat een zeer korte samenvatting van 114 woorden. Over Amstelveen staat alleen het Cobra Museum vermeld, hetgeen wel heel erg magertjes is voor 36.000 euro.

Schuller Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Brochure Gastvrij Amstelveen


Al in 1926 zette burgemeester Colijn zich in om een Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer (VVV) op te richten. De slagzin werd: "Vestigt u in Amstelveen aan den rand van het bosch". De VVV in Amstelveen heeft verschillende locaties gehad. De laatste was in het gebouw van de ANWB aan de Thomas Cooklaan.

In de loop van 2004 werd deze vestiging opgeheven. Toch wilde de VVV enige bekendheid aan de stad geven en werd een stelling in de Bibliotheek van het Stadshart vrijgemaakt om foldermateriaal te plaatsen. De verkoop van kleine artikelen, zoals de Turftrapster, lepeltjes met wapen, broches en dergelijke, was er niet meer. Men kon alleen nog Iris (VVV) bonnen aan de receptiebalie van de bibliotheek kopen.

Het is enorm teleurstellend dat de VVV Amstelveen niet wat meer profileerde dan wat foldermateriaal en een brochure. Er is voldoende te doen en te zien, kijk hiervoor op amstelveenweb.com. Ook de Gemeente zelf timmert flink aan de weg om Amstelveen nog beter op de kaart te zetten. De VVV heeft duidelijk steken laten vallen en met name de toerist is hier de dupe van geworden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.