Bijgewerkt: 20 juni 2024

Amstelveen stopt samenwerking met het Hulpmiddelencentrum

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-04-2020

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de achtergrond van het faillissement van het Hulpmiddelencentrum (HMC) en de verdere procedure rondom de overname van de lopende contracten:

'Geachte raad,

Met ingang van 1 maart 2019 is voor de levering en onderhoud/reparatie van hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, douchestoelen enz. een contract afgesloten met drie leveranciers te weten: Welzorg, Medipoint en Hulpmiddelencentrum (HMC). Nadat verschillende gemeenten de samenwerking met het HMC hebben stopgezet is op 3 april 2020 het faillissement van het HMC uitgesproken. In deze brief wordt u geïnformeerd over de achtergrond van dit faillissement en de verdere procedure rondom de overname van de lopende contracten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Faillissement HMC. Al sinds juni 2019 is er sprake van een slechte uitvoering door het HMC van de gemaakte afspraken. Hierover werden regelmatig klachten ont vangen. Deze klachten betroffen voornamelijk de doorlooptijd van reparaties en leveringen en de telefonische bereikbaarheid. Na herhaalde pogingen van de kant van de gemeente de dienstverlening van het HMC te verbeteren is de gemeente uiteindelijk overgegaan tot een opdrachtenstop. Deze is tot op heden gecontinueerd. De problemen rondom het Hulpmiddelencentrum spelen landelijk. Na een reeks van klachten hebben verschillende gemeenten besloten de samenwerking met het HMC te stoppen.

Afspraken gemeente Amstelveen. De gemeente Amstelveen heeft twee contracten met het Hulpmiddelencentrum. Dit betreft ten eerste een huurcontract. Alle middelen binnen dit contract zijn eigendom van HMC. De gemeenten betaalt huur voor onderhoud en service. Binnen dit contract vallen 50 middelen. Daarnaast is er tussen de gemeente en het HMC een koopcontract afgesloten. Alle middelen binnen dit contract zijn eigendom van de gemeente Amstelveen. HMC verzorgt onderhoud en service. Binnen dit contract vallen 47 middelen.

Afwikkeling lopende contracten. Voor een tijdelijke voortzetting van de werkzaamheden van het bedrijf is nog wel financiering gevonden, zo is er gelegenheid om de werkzaamheden en hulpmiddelen over te dragen. Er wordt gezocht naar een partij die de contracten over wil nemen, de gemeenten worden hierbij betrokken. In de transitie periode zullen de curatoren pogen de activiteiten zo goed mogelijk over te laten gaan op andere marktpartijen. Het uitgangspunt hierbij is dat de cliënt hiervan geen nadeel ondervindt. Het is zaak om de cliënten tijdig te informeren over de plannen die de curatoren uitrollen.

Koopmiddelen overdragen. Voor alle middelen die binnen het koopcontract vallen (47 middelen) is de inzet van het college de middelen te verdelen over de twee overgebleven leveranciers. De bereidheid bij deze leveranciers is er maar dit kan alleen worden geeffectueerd met instemming van de curator. Wanneer dit inderdaad gaat gebeuren worden de klanten hierover per brief geïnformeerd.

Overdracht huurmiddelen. In overleg met de curator wordt de verdeling van de huurmiddelen verder georganiseerd. De inzet vanuit de gemeente hierbij is om deze middelen te verdelen over de twee overgebleven leveranciers waarmee de gemeente een contract heeft. Wanneer hier meer duidelijk over is worden de klanten die gebruik maken van huurmiddelen eveneens per brief geïnformeerd.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.