Bijgewerkt: 8 december 2023

Amstelveen subsidieert veiligheidsscan woning van ouderen en gehandicapten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-03-2022

Jaarlijks voeren de vrijwilligers van de Belklus ruim 1.900 klussen uit bij ouderen en gehandicapten in Amstelveen. In 2022 gaat Stichting de Belklus, met subsidie van de gemeente, 100 woningen veiliger maken om zo ongelukken zoals vallen te voorkomen en de algemene veiligheid in de woning te vergroten.

Door het beleid van de rijksoverheid om ouderen langer thuis te laten wonen, is de behoefte ontstaan voor extra zorg om hun veiligheid beter te garanderen. In de afgelopen jaren is geconstateerd dat het zinvol is om proactief en als een project het hele huis van ouderen op onveiligheid te controleren. De gemeente subsidieert daarom de Stichting De Belklus om veiligheidschecks uit te voeren bij inwoners die kwetsbaar zijn, zoals ouderen en inwoners met een beperking. Dit gaat de Belklus doen onder de naam ‘Veiligheidsscan’. De vrijwilligers van De Belklus lopen de woning door om een gratis check te doen op brandveiligheid, inbraakpreventie en valpreventie. Bij ouderen en hulpbehoevenden wordt in kaart gebracht waar verbetering mogelijk is. De aanpassingen die nodig zijn worden dan gerealiseerd door de vrijwilligers van de Belklus.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2022)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn (midden) en een vrijwilliger van Belklus bij de heer Gilling (91 jaar) tijdens de veiligheidsscan. Hij gaf aan heel blij te zijn met de werkzaamheden van de Belklus


Aan de hand van de checklist wordt op de volgende punten gecontroleerd:

• Algemene veiligheid: bijvoorbeeld losse snoeren, stopcontacten, goede verlichting, keuken- en douchekranen.

• Toegankelijkheid: alles is goed en veilig bereikbaar (looproutes en trappenhuizen), drempels, matjes en gladde vloeren.

• Inbraakpreventie: raam- en deursloten, handgrepen.

• Brandveiligheid: koolmonoxide- en rookmelders.

• Contact nummers: In geval van noodkaart

Veiligheidscheck door wethouder

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn, ging op 10 maart 2022 langs om zelf een veiligheidscheck uit te voeren. 'Met subsidie van de gemeente kan de Belklus veiligheidsscans doen en waar nodig aanpassingen uitvoeren. Ouderen en inwoners met een beperking kunnen hierdoor veiliger wonen'- geeft wethouder Van Ballegooijen aan.

Stichting Belklus biedt kleinschalige en betaalbare hulp aan inwoners vanaf 67 jaar. Voor mensen met een beperking geldt deze leeftijdsgrens niet. De hulp is voor klussen in en om het huis. Het gaat niet om werkzaamheden waar normaal gesproken professionals voor worden ingeschakeld. Voor grotere klussen rekent Belklus een uurtarief. Dat geeft Belklus van tevoren aan. Meer informatie vindt u op de website van Belklus.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.