Bijgewerkt: 22 maart 2023

Amstelveen verdient één sterke lokale omroep

Nieuws -> Informatief

Bron: RTVA
16-02-2021

Het bestuur van de Amstelveense lokale omroep RTVA roept de gemeenteraad op het bedrag dat op de gemeentebegroting beschikbaar is voor lokale omroep niet te versnipperen over meerdere partijen. De kans is anders groot dat geen van deze partijen op termijn in staat zal blijven een 'volwaardig aanbod' te realiseren. Het doel van de gemeente om de lokale journalistiek te versterken, raakt dan steeds verder uit zicht - aldus RTVA.

Het bestuur van de Amstelveense lokale omroep zegt, in een brief aan het college en de gemeenteraad, graag bereid te zijn om de mogelijkheden van samenwerking met de stichting AAN! op korte termijn te onderzoeken. Deze stichting heeft (blijkens het eigen beleidsplan en haar uitingen op internet) geen wezenlijk andere doelstelling en aanpak in gedachten dan RTVA. Ze beschikt alleen niet over een licentie van het Commissariaat voor de Media, die het mogelijk maakt via alle kanalen actief te zijn zoals uitzending op een Amstelveens tv-kanaal; en dat maakt sommige doelgroepen toch moeilijker bereikbaar. 'Wij van onze kant zijn graag bereid de mogelijkheden van samenwerking snel opnieuw te verkennen om gezamenlijk de Amstelveense gemeenschap echt een dienst te bewijzen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Roel Smit, voorzitter van RTVA


Op 17 november 2020 werd RTVA door het Commissariaat voor de Media aangewezen als de Amstelveense publieke lokale omroep. Aanvankelijk was het de bedoeling van RTVA om samen met NH Media een professionele nieuwsredactie op te zetten, maar toen bleek dat de gemeente daarin niet wilde investeren, haakte NH Media af. RTVA besloot vervolgens weer zelfstandig verder te gaan, wat sinds eind oktober resulteerde in een fors aantal nieuwe programma’s en activiteiten op internet, sociale media en op het Amstelveense tv-kanaal. Verder heeft RTVA vanaf dat moment laten weten graag samen te werken met andere partijen uit de Amstelveense samenleving, die een positieve bijdrage willen leveren aan de lokale journalistiek.

In de brief aan de raadsleden schrijft RTVA dat daarbij opnieuw is gebleken dat continuïteit en een volwaardig programma op langere termijn slechts gegarandeerd kunnen worden als niet uitsluitend met vrijwilligers gewerkt hoeft te worden. Dat zou namelijk het geval moeten zijn als de gemeentelijke bijdrage beperkt blijft tot het wettelijk verplichte minimum van circa 5.000 euro per maand. Dat is nauwelijks voldoende om de vaste kosten te kunnen betalen.

'Een lokale omroep kan slechts kwaliteit leveren als een zekere professionele ‘backbone’ bestaat. Zo’n beperkte professionele staf maakt het mogelijk om naast de eigen taken, stagiairs en vrijwilligers te begeleiden en hen te helpen de juiste journalistieke keuzes te maken.'

Om dit mogelijk te maken, heeft het RTVA-bestuur een begroting opgesteld, waarmee wordt gevraagd om een gemeentelijke bijdrage van 157.000 euro. 'Deze begroting is, inclusief de betaling van de parttime vakmensen, beperkt tot de strikt noodzakelijke kosten', aldus RTVA. Volgens een recent rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur is dit ook ongeveer het minimumbedrag dat voor een gemeente als Amstelveen noodzakelijk is om op termijn een volwaardige lokale omroep in stand te houden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.