Bijgewerkt: 16 juni 2024

Amstelveen verlengt het contract met het Afval Energie Bedrijf

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-08-2013

Positief effect nieuw contract restafvalverwerking

Het college van Amstelveen stelt de gemeenteraad voor het contract met het Afval Energie Bedrijf (AEB) met vijf jaar te verlengen. Gemeente Amsterdam is eigenaar van het AEB. Het bedrijf verwerkt het restafval van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen en andere gemeenten in de omgeving.

De besparing die hieruit voorkomt, zal worden ingezet om lastenverzwaring bij burgers te voorkomen. Hoewel de huidige overeenkomst pas over vijf jaar afloopt, is het gunstig de overeenkomst nu al te verlengen. Door de contractverlenging kan het AEB de afschrijvingstermijn van de afvalverbrandingscentrale verlengen wat gunstig is voor de kostprijs. De verwerkingstarieven van het restafval dalen tot 2018 van € 80 naar € 65 per ton afval.


Grotere kaart weergeven Het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam

Wethouder Afval John Levie (BBA): “Dit contract is gunstig voor Amstelveen. Met deze nieuwe overeenkomst vangen we de lastenverhoging voor Amstelveners met betrekking tot afval op. Dat we met een afvalverwerkingsbedrijf in de buurt werken is ook gunstig. Dat voorkomt veel extra vrachtverkeer. Dat is goed voor onze portemonnee én het milieu.”

De afvalverbrandingscentrale van AEB is één van de modernste, schoonste en milieuvriendelijkste ter wereld. AEB zet restafval om in duurzame energie en warmte. Ook halen ze recyclebare materialen, zoals ijzer, uit het afval. De warmte die vrijkomt gebruikt gemeente Amsterdam om duizenden huishoudens en bedrijven van warmte en warm water te voorzien. Omdat deze bedrijven en huishoudens hun pand zelf niet hoeven te verwarmen, is er minder CO2-uitstoot.

levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

John Levie (BBA) wethouder Groen en Reiniging


Afval Energie Bedrijf?

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) is een afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam. Het bedrijf, dat onderdeel is van de gemeente Amsterdam, verwerkt afval uit Amsterdam en uit de regio, en heeft de beschikking over twee afvalverbrandingsinstallaties in het Westelijk Havengebied. Deze installaties gebruiken de bij de verbranding vrijkomende warmte voor het opwekken van energie.

Sinds 1919 wordt het Amsterdamse afval verbrand en wordt daarbij elektriciteit opgewekt. In 1993 werd de huidige Afvalenergiecentrale in gebruik genomen. Deze verbrandingsinstallatie heeft een capaciteit van 900.000 ton afval en slib, en produceert per jaar zo'n 525 GWh, wat overeenkomt met een continu vermogen van zo'n 64 MW.

Amsterdam en regio leveren ruim de helft van het te verwerken afval. Als gevolg van het overschot aan verwerkingscapaciteit op de Nederlandse afvalmarkt wordt daarnaast buitenlands (voornamelijk Engels) afval aangetrokken om vollast te realiseren. Het elektrisch rendement bedraagt circa 22%. Daarnaast levert de centrale warmte aan de stadsverwarming via Westpoort Warmte NV, waardoor het energetisch rendement uitkomt op ongeveer 28%.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.