Bijgewerkt: 29 november 2022

Amstelveen vermindert regels

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-01-2009

Een speerpunt van college van burgemeester en wethouders is terugdringen van regels. Eenvoudige, duidelijke en minder regels moeten het voor inwoners en bedrijven gemakkelijker maken. Wethouder Hellendall: “Onduidelijke regels en bureaucratie leiden tot ergernis. Regels moeten we beter op elkaar afstemmen waardoor we sneller en klantvriendelijker werken.” Het afgelopen jaar heeft de gemeente regels vereenvoudigd of teruggebracht.

Binnen de mogelijkheden van de wet heeft Amstelveen in 2008 de toetsing van bouwaanvragen aangepast aan de welstandseisen. Eenvoudige bouwaanvragen worden beoordeeld door een ambtenaar en één lid van de welstandscommissie. Hierdoor weet een vergunningaanvrager eerder of de aanvraag kans van slagen heeft.

Een ander voorbeeld van efficiëntere afhandeling is dat de gemeente bij een bezwaarschrift altijd eerst contact opneemt met de indiener. Hierdoor kunnen eventuele fouten in het bezwaarschrift al voor de officiële indiening worden hersteld waardoor de behandeling geen vertraging oploopt.

Ook blijkt dat door persoonlijk contact steeds meer indienders afzien van het indienen van het bezwaarschrift.

In 2005 trok 25% van de indieners voortijdig het bezwaarschrift in en in 2007 was dit gestegen tot 41%. Uit onderzoek blijkt dat ruim 80% van de indieners de nieuwe methode waardeert. De gemeente wil in 2009 ook bij aanvragen van vergunningen telefonisch contact opnemen met de aanvrager voordat zij deze beoordeelt.

Een aantal andere voorbeelden van deregulering:

Verlenging parkeerkaart gehandicapten

In 2008 is de wettelijke regeling voor de parkeerkaart voor gehandicapten aangepast. Bij een vijfjaarlijkse verlenging van de kaart hoeft de gemeente geen arts meer in te schakelen voor een herkeuring.

2009

In het nieuwe jaar onderzoekt de gemeenten of de huidige precarioheffing wordt voorgezet. Daarnaast zet  het college verder in op vereenvoudiging van de beoordeling van welstandseisen bij een bouwvergunning, gaat zij verder met de wettelijke verplichting om alle verordeningen te toetsen aan de Europese Dienstenrichtlijn, komt er de mogelijkheid van automatische kwijtschelding van gemeentelijke lasten en zet zij in op het begrijpelijker maken van (aanvraag)formulieren. Ook breidt zij de diensten via het digitale kanaal Balie Online verder uit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.