Bijgewerkt: 30 juni 2022

Amstelveen vraagt duidelijkheid over golfbaan aan GS

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-02-2008

In de vergadering van Provinciale Staten, op 17 december 2007 is besloten om de aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder niet toe te staan en de streekplanherziening aan te passen aan dit besluit- meldt de gemeente in een persbericht.

Burgemeester en wethouders van Amstelveen betreuren deze gang van zaken bijzonder. Zonder medewerking van het provinciaal bestuur is realisering van de golfbaan namelijk onmogelijk. Burgemeester en wethouders blijven onverkort staan achter het initiatief voor de aanleg van de golfbaan. B en W wil elke mogelijkheid aangrijpen om de aanleg alsnog te realiseren.

Golf vraagteken Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Golf or not golf?- that is the question


Nu Provinciale Staten een duidelijke uitspraak hebben gedaan ligt het lot van de golfbaan in handen van Gedeputeerde Staten, die een beslissing moeten nemen over het al of niet verlenen van een verklaring van geen bezwaar. De gemeente heeft verder geen beroepsmogelijkheden als het gaat om de streekplanherziening bij bijvoorbeeld de Raad van State.

Burgemeester en wethouders hebben in een brief GS gevraagd om duidelijkheid:

• wil het college van GS nog steeds medewerking verlenen aan de aanleg van de golfbaan, binnen de eerder geformuleerde strikte en beperkende voorwaarden ?

• of wil het college van GS géén verklaring meer afgeven voor de aanleg van de golfbaan, in welke (afgeslankte) vorm dan ook. Dit natuurlijk in het licht van de jongste beleidsuitspraak van Provinciale Staten hierover.

Tot nu toe hebben burgemeester en wethouders hierover nog geen mededeling van GS ontvangen. Pas als het college de opvatting van GS kent, kan het college aan de raad een definitief voorstel doen over het wel of niet verlenen van vrijstelling.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.