Bijgewerkt: 13 april 2021

Amstelveen wil 9,2 miljoen euro van het Rijk voor woningen in Legmeer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-11-2020

De gemeente Amstelveen heeft een aanvraag gedaan voor de regeling Woningbouwimpuls van het Rijk. Met een rijksbijdrage kan Amstelveen een deel van de noodzakelijke publieke investeringen financieren en versneld betaalbare woningen bouwen op de plek van het verouderde bedrijventerrein Legmeer. Uiterlijk 1 maart 2021 is bekend of Amstelveen kan rekenen op een rijksbijdrage van 9,2 miljoen euro uit het beschikbare budget van 225 miljoen euro. De aanvraagtermijn voor de tweede tranche van de regeling is inmiddels gesloten.

Het kabinet wil jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toevoegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls is bedoeld voor het versnellen van het  bouwen van betaalbare woningen om het aanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen te vergroten. De Woningbouwimpuls richt zich vooral op stedelijke regio’s waar de vraag naar woningen het grootst is. Zoals de Metropoolregio Amsterdam.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening in Amstelveen -Zuid in april 2020


Aanvraag voor betaalbare woningen. De gemeenteraad stelde op 27 mei 2020 de Ontwikkelvisie Legmeer (pdf 88 pagina’s) vast. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Samen met marktpartijen, waarvan we inmiddels met een aantal gebiedseigenaren intentieovereenkomsten zijn aangegaan, kunnen we met een bijdrage van het rijk al binnen tien jaar het eerste deel van het verouderde bedrijventerrein Legmeer transformeren naar ruim 2.150 woningen met 59% betaalbare woningen waaronder sociale woningen.' Er is ook ruimte voor innovatief werken en de nodige maatschappelijke voorzieningen. De totale gemeentelijke investeringen op dit project voor het realiseren van een basisschool en het verplaatsen van de gemeentewerf en het afvalbrengstation zijn geraamd op 26,5 miljoen euro. Floor Gordon: 'Met een rijksbijdrage van 9,2 miljoen euro dekken we een deel van onze publieke investeringen, kunnen we versneld ons woningaanbod uitbreiden voor starters en mensen met een laag of middeninkomen en oog houden voor behoud van ruimtelijke kwaliteit.' Het resterend tekort van 17,3 miljoen is opgenomen in de begroting 2021.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Artist impression van het terrein van de bebouwde Legmeer van de kant van de Bovenkerkerweg


Bedrijven maken plaats. Ondernemer Martin Stam: 'Ik heb een bedrijf in Legmeer. Dit is te klein en ik wil mij graag vestigen op het geplande en nieuwe bedrijventerrein in Amstelveen-Zuid. Op de locatie die vrijkomt, kunnen woningen voor alle inkomens worden gebouwd. Denk daarbij vooral aan starterswoningen en ook sociale woningen. Hoe mooi zou het zijn als mijn personeel daar kan wonen? Ik sta in de startblokken om mijn bedrijf elders te vergroten en zo hier een bijdrage te leveren aan de enorme woningnood in deze regio.'

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Artist impression van het terrein van de bebouwde Legmeer tegenover Westwijk


Jonge woningzoekenden. De 24-jarige Emilie Ruiter woont nog thuis en zoekt een betaalbare woning: 'Ik ben geboren en getogen in Amstelveen en werk daar ook naast mijn studie. In deze regio is een tekort aan betaalbare woningen waardoor jongeren langer thuis wonen. Ik ben op zoek naar betaalbare woonruimte in Amstelveen en hoop dat projecten zoals Legmeer hier voor zorgen.'

Verplaatsing werf en afvalbrengstation. Op het bedrijventerrein heeft Amstelveen een werf en een eigen afvalbrengstation. Vanwege milieubeperkingen is het noodzakelijk om deze te verplaatsen om zo een beter stedenbouwkundig plan te maken en sneller en meer betaalbare woningen te kunnen realiseren.

Toetsing. Een toetsingscommissie beoordeelt de aanvraag en legt deze bij een positief advies voor aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). De beslissing van de minister volgt uiterlijk 13 weken na sluiting van de aanvraagtermijn, dus op 1 maart 2021.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.