Bijgewerkt: 4 december 2021

Amstelveen wil de afvalinzameling optimaliseren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-11-2021

Het college van B en W van Amstelveen stelt de gemeenteraad voor om de afvalinzameling te verbeteren. Uit een evaluatie van de huidige afvalsystematiek mét een bewonersonderzoek is een aantal aanbevelingen per afvalsoort naar voren gekomen. Die zijn uitgewerkt in maatregelen in het nieuwe Grondstoffenplan 2022-2026.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Afvalbeheer


Floor Gordon (D66) wethouder Afvalbeheer: 'De kern van het ‘Grondstoffenplan 2022-2026’ is het voorkomen van afval en het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle grondstoffen afkomstig van huishoudens. Het huidige systeem van afvalinzameling functioneert goed, maar er is altijd ruimte voor optimalisatie. Daarom hebben we inwoners gevraagd wat er verbeterd kan worden aan de afvalinzameling. Per afvalsoort gaven bewoners suggesties voor het verbeteren van de afvalinzameling. Naar aanleiding daarvan stellen we de gemeenteraad onder andere voor extra bovengrondse GFE en ondergrondse textiel- en glascontainers te plaatsen, het grof afval naast ondergrondse containers in het weekend op te ruimen en betere informatievoorziening naar (nieuwe) inwoners, waaronder expats.'

Andere belangrijke voorgestelde aanpassingen zijn onder meer het vervangen van de afvalpas door een afvaldruppel of -tag. Deze raken niet zo snel beschadigd en gaan langer mee. De gemeente wil vanaf 2023 de druppels invoeren na de geschatte einde levensduur van de huidige afvalpassen. In het plan is ook opgenomen om vanaf 2023 vaker papier en GFT in te zamelen. Daarvoor kan de nieuwe gemeenteraad bij de perspectiefnota volgend jaar geld ter beschikking stellen. Ook werkt de gemeente aan extra voorlichting over het op de juiste manier sorteren van afval en stelt een aanpak op voor het verminderen van zwerfvuil.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het restafval wordt in een ondergrondse verzamelcontainer geplaatst in Westwijk door een bewoonster


Verminderen restafval. Amstelveen volgt met haar afvalbeleid de landelijke doelstelling om ervoor te zorgen dat huishoudelijk afval tenminste voor 75% wordt gescheiden, zodat er jaarlijks gemiddeld maximaal 100 kg restafval per inwoner overblijft. In 2020 werd het huishoudelijk afval voor 61% gescheiden en bleef 179 kg restafval per inwoner over. Uiteindelijk streeft Amstelveen naar een ‘circulaire economie’. Dit betekent dat er geen afval overblijft, alleen grondstoffen voor nieuwe producten.

Restafval zonder bruikbare stoffen. Uit onderzoek in 2017 bleek dat restafval veel Plastic Metaal en Drankkartons (PMD) bevatte. Daarop veranderde de gemeente vier jaar geleden restafval minicontainers aan huis in PMD minicontainers en investeerde in zo’n 100 ondergrondse restafvalcontainers. Voor flatbewoners werden 65 ondergrondse PMD-containers geplaatst. Ook werd extra vaak GFT aan huis opgehaald en werden containers voor groente-, fruit- en etensresten geplaatst bij appartementengebouwen. Het scheiden van afval is per gemeente verschillend. Amstelveen leent zich goed voor de huidige afvalinzamelingmethode die dan ook wordt voorgezet en verbeterd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.