Bijgewerkt: 22 maart 2023

Amstelveen wil de armoede aanpakken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
15-12-2018

'Omdat de inzichten van wat armoede precies is subjectief zijn, spreekt het Centraal Bureau voor de Statistiek niet van arme huishoudens. In Nederland is armoede geen kwestie van fysiek overleven. Iedere burger heeft in beginsel een dak boven zijn hoofd, hoeft geen honger te lijden, kan zich deugdelijk kleden en heeft toegang tot medische zorg. Armoede, of beter gezegd inkomensarmoede is gedefinieerd als het hebben van onvoldoende geld (inkomen) om een bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt geacht. Hierbij kunnen verschillende inkomensafbakeningen gehanteerd worden' -schrijven de onderzoekers van het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018 (pdf 163 pagina’s).

'Personen die deel uitmaken van een huishouden met een laag inkomen zijn minder maatschappelijk betrokken dan personen uit een huishouden met een hoger inkomen. Ze hebben minder sociale contacten en zijn inactiever in verenigingen. Ook worden ze vaker als verdachte aangemerkt en geven ze frequenter aan slachtoffer van geweld te zijn geweest. Verder rapporteren zij een minder goede gezondheid, leven korter en hebben meer zorgkosten. Over hun woning en woonomgeving zijn ze minder tevreden dan degenen met een hoger inkomen. In materieel opzicht gaat een laag inkomen vaak samen met een betrekkelijk gering vermogen, beperktere bestedingsmogelijkheden en betalingsachterstanden' – aldus het rapport.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Veel mensen kwamen naar het Cobra Museum om de start van de campagne 'Niets extra's? Niets om je voor te schamen!'
tegen armoede mee te maken


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Matthijs den Hollander treedt op als presentator, verwelkomt alle aanwezigen en maakt het programma bekend. Vervolgens stelde hij zijn vragen aan wethouder Van Ballegooijen en een paar betrokkenen, om meer inzicht te krijgen over
het armoedebeleid van de gemeente Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen: 'In een rijke gemeente als Amstelveen zijn er toch zo veel mensen die de eindjes met moeite aan elkaar knopen tot het einde van elke maand. Wij schatten dat zo'n 6.500 mensen een inkomen hebben in onze gemeente, dat lager is dan de 130% van het wettelijke sociaal minimum inkomen


In heel Nederland leven ongeveer 1 miljoen mensen in armoede, ook veel kinderen. Wist u dat maar liefst 7% van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin leeft? Ja, ook in Amstelveen. Op vrijdag 14 december 2018 heeft de gemeente Amstelveen een unieke campagne gelanceerd, om armoede aan te pakken. In het Cobra Museum heeft Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen samen met kinderburgemeester Jara Zurr en de kinderraad, de campagne geopend.

Niets extra's? Niets om je voor te schamen!
De gemeente heeft verschillende regelingen om gezinnen met een minimum inkomen te ondersteunen. Het blijkt echter dat nog te weinig mensen gebruik maken van de kindregelingen. Dit kan komen door onwetendheid of misschien zelfs door schaamte. Daar wil de gemeente verandering in brengen en daarom zijn ze de campagne 'Niets extra’s? Niets om je voor te schamen!' gestart.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Er kwamen ook een paar raadsleden naar de start van de campagne, zoals van de ChristenUnie, Burgerbelangen Amstelveen, D66, PvdA, SP en OCA


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Jara Zurr de Kinderburgemeester van Amstelveen wordt door de presentator ondervraagd over haar mening en ze vindt het belangrijk dat alle schoolkinderen meegaan met een schoolreis, via de minima regelingen voor vergoedingen waar de families gebruik van kunnen maken


Wethouder Marijn van Ballegooijen: 'De gemeente Amstelveen heeft al een heel breed minimabeleid. De kindregelingen zijn bijvoorbeeld beschikbaar voor gezinnen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum inkomen. Wij vinden het gebruik van de regelingen met 30 tot 50%, afhankelijk van de regeling te laag. De inwoners die er recht op hebben gebruiken onze regelingen dus nog niet voldoende, daar willen we wat aan doen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bill Admiraal voorzitter van de Participatieraad Sociaal Domein: 'Het is ontzettend belangrijk dat de 30 % van de mensen die gebruik maken van de minimaregelingen hoger wordt, want het extra geld kunnen de betrokkenen goed gebruiken.
De uitdaging is: hoe kunnen wij deze mensen structureel bereiken zodat ze ook bij de regelingen kunnen komen?'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Henk Bleekemolen voorzitter van de Cliëntenraad Minima Amstelveen: 'Ik ben heel blij met deze campagne, want wij zijn een jaar geleden begonnen met vragen stellen in verband met de armoederegelingen, maar toen had de gemeente geen cijfers en nu zijn wij getuige dat er iets gebeurt. Bij Het Sociaal Steunpunt Amstelveen komen wij tijdens het spreekuur met veel mensen in aanraking en dan zie je ook dat vaak de regeling door de bureaucratie wordt belemmerd'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wendy van Lente senior consulent minima bij de gemeente Amstelveen en Aalsmeer: 'Er zijn 16 verschillende minimaregelingen voor mensen met een laag inkomen, maar de belangrijkste is dat er veel regelingen zij voor de kinderen. Onder andere tegemoet-
koming in de contributiekosten van sport en culturele activiteiten, de kosten van internet, kosten voor basis- en voortgezet onderwijs, kosten van het behalen van zwemdiploma A t/m C en een tegemoetkoming in natura voor een laptop of computer'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Van Ballegooien: 'In Amstelveen hebben wij nu echte reality sterren om het verhaal over de minima te versterken.
Ik ben heel blij dat ze bereid waren om mee te werken aan de campagne en hun eigen verhaal konden vertellen'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Moeder Tanja vertelt aan Matthijs dat ze heel blij is dat ze mee mochten doen in de campagne: ‘Het is een hele mooie campagne geworden. Wij hebben bewust gekozen om mee te doen, omdat wij ontzettend veel baat hebben van de regelingen die de gemeente Amstelveen ons biedt. Wij willen daarmee ook het taboe doorbreken en de betrokken mensen inspireren'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Hugo Siblesz bestuursvoorzitter van het Cobra Museum: 'Als je bedenkt dat dit museum door de initiatieven van particulieren en de gemeente is ontstaan, dan is de start van deze campagne de beste plek, want wij zijn eigenlijk eigendom van de gemeenschap, een soort collectief goed. Om de Amstelveenpas te gebruiken kunnen de mensen
het museum gratis bezoeken en meedoen aan activiteiten'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Arno Bosma, de fotograaf van de posters: 'Het was een bijzondere opdracht dit project en het was niet moeilijk, want de leden van deze familie zijn natuurtalenten. Ze hebben het wel moeilijk, maar ze denken toch positief en hun kracht is duidelijk
te zien op de foto's. Voor Joy was de kleedkamer van de voetbalclub de goede locatie, want ze voetbalt graag, voor Duuk
was de beste locatie de skatebaan en moeder Tanja werd in de Annakerk gefotografeerd en sindsdien kent ze deze plek beter.
De foto's zijn helaas wat te donker afgedrukt, want de oorspronkelijke foto's waren wel goed'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De leden van de Kinderraad van Amstelveen volgen de start van de campagne op de eerste rij


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Joy, Tanja en Duuk met wethouder Van Ballegooijen poseren voor hun eigen posters voor de vele fotografen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De grote posters nu verkleind, maar binnenkort zijn ze in groot formaat te zien in heel Amstelveen


Minimagezin centraal in de campagne
Tanja (43), alleenstaand moeder van 4 kinderen, leeft sinds een paar jaar in de bijstand. Zij maakt gebruik van de minimaregelingen en staat centraal in de campagne. Naast Tanja doen haar dochter Joy (16) en zoontje Duuk (10) ook mee aan de campagne. Van het gezin zijn pakkende posters gemaakt die de komende tijd door heel Amstelveen hangen. Ook zijn er van Tanja en haar gezin mini-documentaires gemaakt, waarbij een beeld gegeven wordt van het leven van Tanja, Joy en Duuk en hoe zij met hun financiële situatie omgaan. Met deze uitingen wil de gemeente gezinnen met een minimuminkomen oproepen om te bekijken of zij ook van de regelingen gebruik kunnen maken.Tanja: 'Het is voor ons een bewuste keuze geweest om mee te werken aan deze campagne. Wij hebben heel erg veel baat bij de regelingen die de gemeente ons biedt. Voor onze situatie, dat we dus echt heel weinig geld hebben, schamen wij ons niet. Wij hopen door mee te doen aan deze campagne, dat andere mensen die weinig geld hebben ook gebruik gaan maken van de regelingen van de gemeente.' Op www.amstelveen.nl/helpt vindt u meer over de campagne, ziet u de minidocumentaires en leest u alles over de regelingen die de gemeente Amstelveen biedt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.