Bijgewerkt: 16 augustus 2022

Amstelveen wil een andere contract met Vita welzijn en advies

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-06-2014

De gemeente Amstelveen heeft in een brief naar Vita welzijn en advies, aangegeven voor een aantal diensten een inkooprelatie aan te willen gaan. Het gaat met name om taken als ouderenadvisering, activerende activiteiten voor ouderen en algemeen maatschappelijk werk. Vita welzijn en advies krijgt een contract, als Vita aan de eisen en wensen in de offerte voldoet. Zo niet, dan wordt de offerte alsnog aangeboden aan andere aanbieders. Het college heeft besloten om per 1 januari 2015 wel de subsidierelatie met Vita welzijn en advies te beëindigen.

In een brief van 5 juli 2013 zijn de door de gemeente gesubsidieerde instellingen op de hoogte gebracht van mogelijke wijzigingen in subsidies en mogelijke wijzigingen in de manier van financiering per 1 januari 2015. Doordat de langdurige zorg (AWBZ) en de jeugdhulp van het Rijk met minder geld naar de gemeente komen, krijgen gemeenten de rol van opdrachtgever en regisseur. Om dit goed vorm te geven geeft de gemeente de voorkeur aan inkoop boven subsidie. De gemeente zal verder met Vita in gesprek gaan over de gewijzigde relatie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Dion de Leuw, directeur van Vita welzijn en advies


Dion de Leuw, directeur van Vita welzijn en advies:”Wij zijn al bezig ons voor te bereiden op de andere manier van werken. Wij werken resultaatgerichter en meer vraaggestuurd. We krijgen een ander soort relatie met de lokale overheden, maar wel een relatie. En daar blijven we hard aan werken. We begrijpen, dat de gemeente ook op een andere manier moet gaan werken. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor ons personeelsbeleid. Nieuwe tijden vragen om anders ingerichte organisaties. Vita is overtuigd van haar kwaliteiten en waarde voor de inwoners en hoopt hen nog lang bij te mogen staan.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn


Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn: ”Door de bezuinigingen van het Rijk zullen wij als gemeente zakelijker moeten gaan werken. We krijgen zelf veel meer de regie over de partijen met wie we samenwerken en de zorg en diensten die we moeten inkopen. We zijn ons aan het voorbereiden op 2015 en daar past een andere relatie met Vita goed bij. De gemeente is met Vita in gesprek om tot een goed voorstel te komen.”

Op het gebied van onder andere maatschappelijk werk, ouderenadvies en sociaal cultureel werk voor ouderen zal de gemeente opnieuw wensen en eisen formuleren om zo efficiënt en effectief mogelijk een ondersteuningsaanbod te kunnen formuleren en gewenste resultaten benoemen. Om de rol als opdrachtgever goed vorm te geven en optimaal te kunnen sturen op kwaliteit, resultaat, volume en prijs wil de gemeente voortaan producten en dienstverlening inkopen in plaats van subsidiëren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.