Bijgewerkt: 12 april 2021

Amstelveen wil geld vrij maken voor acute financiële noodsituaties

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-03-2020

Wat de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen voor impact gaan hebben op de wereld- en Nederlandse economie zijn op de korte, maar zeker ook langere termijn, niet te overzien. Wel is duidelijk dat de gevolgen zeer omvangrijk zijn. Het college van B en W gaat met instemming van alle fractievoorzitters een raadsvoorstel uitwerken om geld vrij te maken om bij acute financiële problemen te helpen met maatwerk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het raadhuis van Amstelveen tussen de bomen van het Amsterdamse Bos op 16 maart 2020


'De werkelijkheid van vorige week, is niet meer de werkelijkheid van vandaag. Een crisis als deze maakt weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om de financiën op orde te hebben. Mede dankzij de brede steun van de gemeenteraad heeft Amstelveen solide financiën. In tijden van crisis wil je als overheid niet met lege handen staan en geld op een passende manier kunnen inzetten. Daarom werken wij de aankomende weken aan een raadsvoorstel om geld vrij te maken voor noodsituaties. Wij willen hiermee maatwerk verrichten aanvullend op de middelen die de landelijke overheid beschikbaar stelt. Samen met de gemeenteraad stellen we de criteria op waaraan moet worden voldaan.' zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën.

Perspectiefnota. Het college van B en W heeft verder besloten om ontwikkelingen met een grote impact en doorwerking op de langere termijn vooralsnog uit te stellen tot de begrotingsbehandeling in het najaar. Zoals de realisatie van nog openstaande ambities uit het coalitieakkoord en een visie om de groei van de stad en de impact daarvan te accommoderen. In de perspectiefnota die dit voorjaar uitkomt, staan alleen de hoogstnoodzakelijke uitgaves. Wethouder Raat: 'We gaan geen grote beslissingen nemen in de perspectiefnota, omdat we niet weten wat er op ons afkomt en wat deze crisis gaat kosten.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.