Bijgewerkt: 8 december 2021

Amstelveen wil het lokale ondernemerschap stimuleren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-06-2009

De gemeente Amstelveen wil het lokale ondernemerschap stimuleren door subsidie- en financieringsmogelijkheden extra onder de aandacht te brengen. De gemeente gaat ondernemers en werkgevers benaderen over deze financiële mogelijkheden.

Verder stemmen brancheorganisaties en gemeente de informatiebehoefte af, om ondernemers beter te bereiken. Ondernemers en werkgevers kunnen ook bij de gemeente terecht voor advies en kennis maar dienen de subsidies zelf aan te vragen.

De overheid stelt verschillende subsidieprogramma’s beschikbaar waaronder voor duurzaamheid, innovatie, veiligheid en technologie. De gemeente Amstelveen beschikt zelf over vier subsidieregelingen in deze categorie: loonkostensubsidie, no-risk polis, kantoorruimte voor starters en regeling ‘kleine veiligheidsprojecten bij ondernemers MKB’.

Met de financiële steun kan een ondernemer nieuwe investeringen realiseren of personeel aantrekken. Ook het beginnen van een eigen zaak kan op deze manier bevorderd worden. Vooral in deze tijden van economische crisis wil de gemeente het lokale bedrijfsleven zoveel mogelijk steunen en stimuleren.

Amstelveen hecht belang aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers. Zo wil de gemeente met ondernemers meedenken, hen faciliteren en kansen creëren als dit wettelijk toegestaan is.

Ondernemers met vragen over subsidieregelingen of financieringsmogelijkheden kunnen terecht bij de Balie Bedrijven in het raadhuis of kijken op www.amstelveen.nl.

Netwerkbijeenkomsten

Op 18 november 2009 wordt opnieuw een bijeenkomst voor ondernemers georganiseerd door gemeente en lokale en regionale brancheverenigingen (KvK, KHN, LTO, OA en VAD). Op 22 april werd een themabijeenkomst gehouden om gezamenlijk oplossingen te zoeken in het kader van de economische tegenwind. Met deze netwerkbijeenkomsten streeft de gemeente naar versterking van de relatie met ondernemers en werkgevers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.