Bijgewerkt: 14 juni 2021

Amstelveen wil het zwembad De Meerkamp uitbreiden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-06-2021

Het College van B en W van Amstelveen wil zwembad De Meerkamp uitbreiden met een extra bad achter de sporthal, op de oude locatie van kinderopvang Boon. Met dit extra zwemwater kunnen meer kinderen sneller op zwemles. In combinatie met deze uitbreiding worden ook mogelijkheden onderzocht voor een denksportcentrum en een gezondheidscentrum. Ook biedt de uitbreiding mogelijkheden om voor nieuwe huisvesting van AmstelveenSport. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met deze plannen.

'Zwembad de Meerkamp is ooit gebouwd toen Amstelveen ruim 70.000 inwoners had. Dat zijn er nu ruim 90.000 en dat is merkbaar bijvoorbeeld bij de wachtlijsten voor zwemles. Daarom willen met prioriteit meer zwemwater zorgen in Amstelveen' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Sport.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Sport


Amstelveen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de staat en capaciteit van het zwembad en mogelijkheden voor renovatie of nieuwbouw. 'Nieuwbouw en renovatie vraagt om een forse investering, terwijl het zwembad met enkele aanpassingen nog zo’n tien jaar mee kan. Bovendien werd de gemeente ondertussen geconfronteerd met de effecten van de coronacrisis en de financiële onzekerheden voor de gemeente. Daarom is gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij met een uitbreiding met een extra bad eerst het tekort aan zwemwater wordt opgelost. In de tweede fase zal een besluit worden genomen over de renovatie of nieuwbouw rond 2030.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het buitenbad van zwembad De Meerkamp


Uit vervolgonderzoek, waarbij meer specifiek is gekeken naar de uitbreiding in de eerste fase, blijkt dat de voormalige locatie van BSO Boon de beste optie is voor een extra bad. Zo kan de sporthal behouden blijven voor het onderwijs en de sport. Bovendien krijgt de sporthal een opknapbeurt zodat de multifunctionaliteit vergroot wordt, bijvoorbeeld voor zaalhockey.

In het vervolgonderzoek is ook gekeken naar een combinatie met ruimte voor maatschappelijke functies en de huisvesting van AmstelveenSport. Een denksportcentrum zou een mooi alternatief kunnen zijn voor het verlies van het GO-centrum. Een gezondheidscentrum op deze locatie zou ook in de behoefte passen. Daarnaast kan AmstelveenSport nieuwe huisvesting worden geboden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.