Bijgewerkt: 3 juli 2022

Amstelveen wil hulpen bij het huishouden financieel tegemoetkomen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-04-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de ontstane situatie in verband met de recente overname van huishoudhulpen van Amstelring door TZorg:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

De afgelopen weken hebben enkele hulpen bij het huishouden zich bij de gemeente gemeld in verband met de recente overname van hulpen van Amstelring door TZorg. Bij de overgang van hulpen naar aanleiding van de uitkomst van de aanbesteding in Amstelveen (januari 2016) moesten de hulpen zich conformeren aan de (veelal lagere) salarissen van de nieuwe werkgever. Bij de recente overname van de hulpen door TZorg (ook een aanbieder in Amstelveen) hebben de hulpen hun salaris behouden. Ik vind het wrang voor de hulpen die vorig jaar, om bij hun klant te blijven, een overstap gemaakt hebben en genoegen hebben genomen met een lager salaris. Bovendien ben ik van mening, dat het lagere salaris niet in verhouding staat tot het werk wat geleverd wordt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


Opdrachtgever. De gemeente Amstelveen is bij de uitvoering van de hulp bij het huishouden opdrachtgever en is derhalve niet verantwoordelijkheid voor de salariëring van de medewerkers. Daarvoor is de werkgever verantwoordelijk. Om wel waarborgen voor de medewerkers in te bouwen heeft de gemeente minimumtarieven vastgesteld (waarvoor de hulp bij het huishouden conform de eisen die de gemeente stelt kan worden uitgevoerd) en de cao VVT verplicht gesteld. Constatering is, dat in de cao blijkbaar onvoldoende waarborgen voor overname van personeel stonden. Het is aan de werkgevers en werknemers om goede afspraken te maken over een fatsoenlijk beloningssysteem en de spelregels voor medewerkers die (noodgedwongen) de overstap maken naar een andere werkgever.

Onderzoek tegemoetkomen. Ondanks, dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de medewerkers, ben ik wel van mening, dat werk moet lonen. De gemiddelde hulp moet nu echter rondkomen van een salaris op bijstandsniveau. Ik wil kijken, of daar iets aan te doen is en onderzoeken, of het mogelijk is om hulpen financieel tegemoet te komen. Dit moet dan wel passen binnen de geldende wet en regelgeving (zoals de aanbestedingswet). Zodra dit onderzoek is afgerond kom ik hier bij uw raad op terug.'

Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.