Bijgewerkt: 26 juni 2022

Amstelveen wil meer investeringen van woningcorporaties

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-06-2015

Om de Amstelveense woningmarkt in balans te krijgen wil het college, dat woningcorporaties meer gaan investeren in de stad. Enerzijds door het renoveren van woningen en anderzijds door meer woningen aan te bieden voor verkoop. Dit blijkt uit de Woonagenda 2015-2018.

Amstelveen heeft zo’n 13.300 goedkope huurwoningen. Dit is een derde van het totaal aantal woningen in de gemeente. Ongeveer een derde hiervan wordt bewoond door huishoudens met een te hoog inkomen. Voor hen zijn deze woningen niet bedoeld, zij hebben geen woonsubsidie nodig. Uitgaande van het aantal huishoudens in Amstelveen met een inkomen onder de 34.911 euro zou een aantal sociale huurwoningen bij corporaties en verhuurders van ongeveer 9.300 voldoende moeten zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat (VVD), wethouder Wonen


Herbert Raat (VVD), wethouder Wonen:’We willen, dat woningcorporaties weer gaan doen, waarvoor ze zijn opgericht, mensen met een smalle portemonnee een dak boven hun hoofd bieden. We zien de corporaties echt als middel en niet als doel op zich. Aangezien er voldoende sociale woningbouw is willen we, dat corporaties huurders vaker een gepast aanbod doen om hun woning te kopen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Amstelveners krijgen de kans om bezit op te bouwen en de corporaties halen geld binnen, dat ze vervolgens kunnen investeren in hun overige woningen. Gezien de leeftijd van de stad zijn grootschalige renovaties de komende jaren noodzakelijk’.

Kopen financieel aantrekkelijk

De woonlasten van kopers in Amstelveen zijn momenteel gemiddeld 24 procent en van huurders 37 procent. Wanneer een huur van 710 euro (jaarlijkse verhoging 2,5 procent) vergeleken wordt met een annuïteitenhypotheek van 2 ton (3,5 procent rente) dan heeft de koper na 30 jaar 70.000 euro bespaard en een vermogen van 2 ton opgebouwd. Kopen is op de lange termijn dan ook financieel aantrekkelijker dan huur.

Toegankelijkheid woonmarkt

In Amstelveen zijn 18.918 koopwoningen. Van 2/3 deel van deze woningen ligt de WOZ-waarde onder de 4 ton. De gemiddelde WOZ-waarde ligt dan wel 20 procent boven het landelijke gemiddelde maar dit geldt ook voor individuele inkomens in Amstelveen. Deze liggen gemiddeld 25 procent hoger dan het landelijke gemiddelde. De bestaande woningvoorraad is over het algemeen dan ook goed bereikbaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

In De Olmenhof, een voormalige verzorgingshuis van de Stichting Brentano is jongerenhuisvesting gerealiseerd. De Olmenhof kreeg naast woningen ook een aantal gemeenschappelijke ruimten beschikbaar in het gebouw


Woningmarkt bereikt fysieke grens

De woningmarkt bereikt in Amstelveen haar fysieke grens: er is nog ruimte voor circa 1.800 nieuwbouwwoningen. Deze schaarste noodzaakt tot andere keuzen. Wethouder Herbert Raat: ’Het is belangrijk om beweging in de markt te krijgen. Om dit te bevorderen wil het college, dat de nog slechts 1.800 te bouwen woningen zo veel mogelijk in het middel dure en dure segment vallen. Ook zetten we zwaar in op de bestrijding van woonfraude. We gaan door met de actie ‘Schijnwerper’ en daarnaast starten we in 2016 een projectmatige gebiedsaanpak, waarbij woon- en adresfraude gecombineerd worden. We rekenen hierbij op een actieve bijdrage van de woningcorporaties’.

Speciale aandacht voor jongeren en ouderen

De bevolking van Amstelveen wordt ouder. Bij de ontwikkeling van nieuwbouw en transformatieplannen zal het college hiermee rekeninghouden. Dit betekent huurappartementen met voorzieningen, waar mogelijk in woonservicezones. Het college maakt zich ook hard voor jongerenhuisvesting. Het experiment Olmenhof is succesvol en voor herhaling vatbaar. Aan de hand van een analyse van de wijk wordt bekeken aan welk type woning er in bepaalde gebieden behoefte is. Om het evenwicht te herstellen wil het college in sociaal zwakkere wijken meer middeldure en dure woningen toevoegen.

In gesprek met relevante partijen

Het college gaat de concept Woonagenda 2015-2018 de komende maanden bespreken met relevante partijen in de stad, die actief zijn op het terrein van wonen: corporaties, huurdersorganisaties, ontwikkelaars, beleggers, makelaars, verenigingen van eigenaren. De gemeenteraad wordt in oktober 2015 geïnformeerd over het resultaat. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, start een algemene inspraakprocedure.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.