Bijgewerkt: 28 september 2023

Amstelveen wordt in 2023 gastgemeente voor de Nationale Viering Boomfeestdag

Nieuws -> Informatief

Bron: Stichting Nationale Boomfeestdag
16-11-2022

Op 16 november 2022 planten weer duizenden leerlingen van basisscholen in heel Nederland een boom bij hen in de buurt. Het is dan de Nationale Boomfeestdag, de 65ste editie! In bijna alle gemeenten laten de leerlingen op die dag zien dat ze groene vingers hebben. Zij planten bomen in hun eigen leefomgeving. Omdat de kinderen met het planten van de bomen een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen op het gebied van natuur, gezondheid en klimaatadaptatie, worden ze in veel gemeenten geholpen door de burgemeester, de wethouder en gemeenteraadsleden.

Ook steken de gedeputeerden, de Commissaris van de Koning en de Dijkgraaf van het Waterschap tijdens de Nationale Boomfeestdag regelmatig de handen uit de mouwen. Ieder jaar is een andere gemeente gastgemeente voor de Nationale Viering van de Boomfeestdag. Voor 2022 is dat gemeente Zundert in Noord-Brabant. De Nationale Viering van de Boomfeestdag vindt daar plaats op het duurzame bedrijventerrein Business Centre Treeport (BCT).

Gemeente Zundert is trots dat ze in 2022 gastgemeente is voor de Nationale Viering van de Boomfeestdag. De boomteeltsector is een belangrijke sector in de lokale en regionale economie. De gemeente staat in binnen- en buitenland bekend om haar boomteeltsector: van kwekerijen tot handelaren en transportbedrijven. Het thema van dit jaar ‘(met) Bomen werken!’ past ook goed bij BCT. De branche is enorm gebaat bij het promoten van de sector onder jongeren. Door hen enthousiast te maken, is er in de toekomst ook voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel beschikbaar.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2022)

Leerlingen van basisschool De Horizon planten op 9 november 2022 met Floor Gordon (D66) wethouder Groenbeheer en Natuur- en Milieueducatie een aantal boompjes op kweeklocatie Langs de Akker

Boomfeestdaggemeente 2023. Terwijl ruim 400 leerlingen van basisscholen uit gemeente Zundert en het aangrenzende Stad Hoogstraten (België) druk bezig waren met workshops over bossen, bodem, water, leefbare toekomst en de boomkwekerij werd tijdens de netwerklunch van de genodigden door Albert Verlinde (voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Nationale Boomfeestdag) bekend gemaakt welke gemeente in 2023 de gastgemeente mag zijn. Wethouder Economie en Duurzaamheid Ralph Bogers van gemeente Zundert gaf symbolisch het stokje over aan Floor Gordon (D66) wethouder (onder meer) Groen, duurzaamheid, gezonde leefomgeving en natuur- en milieueducatie van gemeente Amstelveen.

Elk jaar vindt de Nationale Viering Boomfeestdag in één gemeente in Nederland plaats. Iedere gemeente kan zich hiervoor aanmelden. De Raad van Toezicht van Stichting Nationale Boomfeestdag kiest vervolgens de gemeente waar de Nationale Viering wordt gehouden. De criteria voor de Nationale Viering Boomfeestdag zijn te vinden op https://www.boomfeestdag.nl/over-ons/soorten-vieringen. Gemeenten kunnen zich aanmelden via: info@boomfeestdag.nl.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2022)

Vlnr.: Joost Hoebink dagvoorzitter, Albert Verlinde voorzitter van de Stichting Nationale Boomfeestdag, Ralph Bogers wethouder Ondernemend Platteland Zundert en Floor Gordon (D66) wethouder Groenbeheer en Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Amstelveen tijdens de overhandiging van het stokje op 16 november 2022 in Zundert

65 jaar Boomfeestdag. Staatsbosbeheer richtte in 1957 de Boomfeestdag op. Op 10 april 1957 werd de eerste Boomfeestdag, toen nog Boomplantdag geheten, georganiseerd. In dat jaar plantten 1.600 leerlingen in Apeldoorn enkele honderden bomen. Sinds die tijd is de Boomfeestdag uitgegroeid tot een fenomeen en planten er elk jaar 100.000 kinderen zo’n 200.000 bomen en struiken. Er zijn inmiddels in die 65 jaar door zo’n 5 miljoen ruim13 miljoen bomen geplant.

Een onvergetelijke ervaring. Onder het motto ‘ieder kind een boom’ wil Stichting Nationale Boomfeestdag ieder kind in aanraking brengen met bomen en bossen om hen zo inzicht over de natuur bij brengen. Kinderen ontdekken door het planten van een boom dat ze zelf heel laagdrempelig iets kunnen doen voor beter klimaat en voor een gezondere leefomgeving. Het stimuleert hen om duurzame keuzes te maken en zich in te zetten voor de natuur.

Natuureducatie. Veel scholen, BSO’s en Natuur- en Milieucentra organiseren rondom de Nationale Boomfeestdag een themaweek over bomen en bossen. Leerlingen planten niet alleen bomen, ze krijgen ook les uit de Bomenmap van Stichting Nationale Boomfeestdag, maken doe-opdrachten op het schoolplein of gaan met de boswachter op excursie in een park of in het bos. In iedere gemeente wordt de Nationale Viering Boomfeestdag zo ingevuld dat het past bij de lokale situatie. Gemeente Amstelveen en Stichting Nationale Boomfeestdag gaan samen de Nationale Viering invullen. Gekeken wordt naar de wensen van de gemeente en naar de educatieve invulling van een nog te bepalen bomenthema.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.