Bijgewerkt: 2 december 2022

Amstelveen zet extra in op tiener- en jongerenwerk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-03-2011

In 2011 is de Stichting Cardanus in Amstelveen verantwoordelijk voor het tiener- en jongerenwerk. De welzijnsstichting heeft de gemeente laten weten met de huidige bezetting niet meer alle diensten te kunnen leveren. Aangezien de gemeente met ingang van 2012 het jongerenwerk zelf gaat organiseren heeft zij besloten per direct extra geld en menskracht hierop in te zetten.

Cardanus kan vanwege de huidige bezetting niet meer het gehele jongerenwerk leveren. Dit uit zich onder andere in sluiting van het Galjoen per 1 april 2011. Wethouder Herbert Raat (VVD) van jeugd: ‘Aangezien goed tiener- en jongerenwerk voor het college essentieel is, gaan we de gelden die hierdoor zijn vrijgekomen per direct investeren in extra tienerwerk, het aanstellen van twee jongerenwerkers, een aanjager en een medewerker openbare orde en veiligheid per 1 juni. Kortom we doen er alles aan om de continuïteit te waarborgen. Ook de  gemeenteraad heeft aangegeven het tienerwerk alle ruimte te willen geven’.

Eerder dit jaar heeft het college al aangeven het jongerenwerk per 1 januari 2012 zelf te gaan uitvoeren. Het tienerwerk blijft daarentegen wel bij Cardanus. Er zijn harde afspraken gemaakt over inzet en levering. Het college heeft jaarlijks 90.000 euro begroot voor het tienerwerk. Met de gelden die dit jaar extra worden ingezet kunnen de Point Noord en Zuid (in de wijkcentra ’t Open Hof en de Meent) minimaal één dag extra open, is er meer ruimte voor het ontwikkelen van talenten bij tieners en kunnen er meer gesprekken plaatsvinden met scholen en cultuurinstellingen. Daarnaast kunnen er extra avonden voor tieners plaatsvinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.