Bijgewerkt: 2 december 2022

Amstelveenlijn in onderzoek

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amstelveen
26-05-2011

De gemeenten Amstelveen, Amsterdam, stadsdeel Zuid en Stadsregio Amsterdam onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden van een kwalitatief goede en toekomstvaste Amstelveenlijn. De stuurgroep, waarin de deelnemers vertegenwoordigd zijn, heeft een tussenrapportage naar onder andere B en W van Amstelveen gestuurd.

Deze bevat een overzicht van de diverse oplossingsrichtingen die globaal zijn onderzocht met hierbij voor elke richting een voorbeeld. Afronding van het onderzoek vindt plaats zomer 2011 en leidt naar een concreet voorstel voor een uit te werken oplossingsrichting.

Tram 51 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Tram 51 rijdt weg naar richting Centraal Station Amsterdam


Wethouder Verkeer John Levie: “Een nieuwe Amstelveenlijn moet een verbetering betekenen voor Amstelveen en de Amstelveners. Voor Amstelveen is het daarom belangrijk, dat we uiteindelijk uitkomen op een kwalitatief goede en toekomstvaste Openbaar Vervoerverbinding. Daarbij zijn voor onze gemeente de volgende zaken van belang:  • goede doorgaande verbinding met Amsterdam Centrum

  • de frequentie van deze verbinding,

  • goede, comfortabele en compacte overstap op de Zuidas

  • verkeersveiligheid

  • verbetering verkeersdoorstroming”


Het projectbureau Amstelveenlijn onderzoekt in opdracht van de stuurgroep uit een veelvoud van mogelijkheden vijf oplossingsrichtingen nader: stadstram, regiotram (vergelijkbaar met Randstadrail in Den Haag), sneltram, metro tot Westwijk en het door de initiatiefgroep Amstelveenlijn ingebrachte alternatief, Regiotram 51 (een combinatie van metro en sneltram).

In het onderzoek zijn ondermeer de volgende van belang zijnde aspecten bekeken: hoeveel reizigers zijn te verwachten, hoe is de aansluiting op de Zuidas, wat is het effect op de doorstroming van het overige verkeer en hoe is de variant in te passen in de omgeving en stedelijke structuur. Uiteraard spelen ook de financiën een rol en of er een tijdelijke oplossing nodig is en wat hier allemaal bij komt kijken.

Levie  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder John Levie (BBA)


Tussenrapportage

In het zogenaamde tussenrapportage van 25 mei 2011 wordt door de leden van de stuurgroep M51 Amstelveenlijn een stevige analyse neergezet. Vooral de kwaliteit van de Amstelveenlijn gaat achteruit:

“De technische staat van de Amstelveenlijn veroorzaakt structurele knelpunten in de exploitatie die zonder maatregelen steeds verder toenemen. Op dit moment voldoet de lijn niet aan de gestelde betrouwbaarheidsnormen. Vertragingen werken door op de rest van het metronet.

De technische staat van de infrastructuur en het materieel van de huidige Amstelveenlijn gaat geleidelijk achteruit. Het einde van de boekhoudkundige levensduur van het materieel van lijn 5 en 51 wordt rond 2020 bereikt. De verbinding voldoet nu echter al niet aan de gestelde normen voor uitval en punctualiteit.

De huidige lijn is storingsgevoelig, onder meer vanwege het hybride systeem en de menging van technieken (tram, metro en hybride) op het netwerk. De gelijkvloerse kruisingen van lijn 51 leiden ook tot doorstromingsproblemen, die verder toenemen naarmate het drukker wordt. De knelpunten zijn structureel. Zonder maatregelen nemen de betrouwbaarheid en functionaliteit steeds verder af. De vertragingen werken bovendien door op de rest van het metronet.”

Negatieve gevolgen

Latere aanpassing van de Amstelveenlijn heeft met name na 2020 negatieve gevolgen. De kosten van het dagelijkse onderhoud zijn momenteel al hoger dan geprognotiseerd. Voordelen van een aanpassing voor 2020 zijn onder meer, dat voorkomen wordt dat de lijn het aantal passagiers niet meer aankan en extra investeringen gedaan moeten worden om de lijn exploitabel te houden. Als gekozen wordt voor ombouw tot metro kan ook meegelift worden met aanbestedingen voor de Noord/Zuidlijn (o.a materieel).” Kijk ook op de website: Amstelveenlijn

Amstelveenlijn?

De huidige Amstelveenlijn (lijn 51) loopt van Amstelveen Westwijk via Amstelveen Centrum en Amsterdam Zuid naar Amsterdam CS. De lijn is uniek in haar soort: van Zuid tot CS rijdt lijn 51 als metro op het metronet, maar op het gedeelte Westwijk - Amsterdam Zuid als sneltram. Daarom wordt speciaal hybride materieel ingezet. Het tracé van lijn 51 is ongeveer 19 kilometer lang.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.