Bijgewerkt: 2 december 2023

Amstelveenlijn naar Uithoorn?

Nieuws -> Informatief

Bron: Stadsregio Amsterdam
10-10-2014

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 9 oktober 2014 besloten om het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn verder te onderzoeken. Ze heeft hiervoor samen met de gemeente Uithoorn, de gemeente Amstelveen en de provincie Noord-Holland een plan van aanpak gemaakt, waarin staat wat het komende jaar nog onderzocht moet worden. De verwachting is, dat de resultaten van het onderzoek -de planstudiefase- in het laatste kwartaal van 2015 bekend zijn en dan besloten wordt, of de plannen doorgaan.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2014)

Pieter Litjens, (VVD) wethouder Personeel en Organisatie, Verkeer en Vervoer, Gemeentelijk Vastgoed, Bedrijfsvoering en Inkoop en Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam


Tot nu toe is onderzocht, of het doortrekken van de Amstelveenlijn (de tramlijn tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk) naar Uithoorn de bereikbaarheid van Uithoorn per openbaar vervoer zal verbeteren. Er is bekeken, of de reistijd, het comfort en de betrouwbaarheid met de komst van de sneltram naar Uithoorn voor de reiziger verbetert en of de exploitatiekosten verminderen. De score op deze punten was positief. ‘Een goede reden om dit verder te onderzoeken,’ aldus Pieter Litjens, portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de Stadsregio.

Wat gaat er het komende jaar gebeuren?

Er is een plan van aanpak gemaakt, waarin staat wat er het komende jaar nog onderzocht gaat worden. Onderzoek naar het meest optimale busnetwerk voor reizigers is een belangrijk onderdeel van dit plan. Veel aandacht zal ook uitgaan naar een zorgvuldige inpassing van de tram door Uithoorn. Daarbij is de inbreng van burgers en bedrijven uit de omgeving van groot belang. Zij zullen daarom goed betrokken worden bij het onderzoek.

‘Een goede OV-verbinding is van groot belang voor Uithoorn,’ zegt wethouder Marvin Polak van Verkeer van de gemeente Uithoorn. ‘Uit verder onderzoek moet o.m. blijken welk middel, of welke combinatie van middelen het meest toekomstbestendig is.’ In een samenwerkingsovereenkomst zullen afspraken worden gemaakt over de rolverdeling tussen de betrokken partijen en de financiën.

Waarom een tram, en waarom nu?

Het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn is in beeld gekomen, omdat de bestaande sneltram tussen Amsterdam en Amstelveen omgebouwd wordt. Ook komt het nieuwe opstelterrein voor de trams al bijna in Uithoorn te liggen. ‘Met beperkte investeringskosten kan een toekomstvast, betrouwbaar project worden gerealiseerd,’ aldus Litjens. De Amstelveenlijn zal gaan rijden tussen Amstelveen Westwijk en Station Zuid. Na vernieuwing van deze lijn moeten haltes en trams van de hoogwaardige tram comfortabel, toegankelijk, veilig en aantrekkelijk zijn. Als uit de planstudie blijkt, dat doortrekking van de tram niet haalbaar is, zal de planstudie voor de busverbinding (het project COVAU – Corridor Openbaar Vervoer Amstelveen Uithoorn) weer uit de kast gehaald worden en verder worden uitgewerkt.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.