Bijgewerkt: 28 juni 2022

Amstelveenpas en de bezuinigingen

Nieuws -> Informatief

Bron: Vrijwilligersraad Minima Amstelveen
12-02-2017

De Vrijwilligersraad Minima Amstelveen (VMA) heeft kennisgenomen van de brief van wethouder Veeningen (D66) aan de gemeenteraad over de Amstelveenpas 2.0. Deze brief straalt uit, dat de Amstelveenpas 2.0 een goede stap is volgens wethouder Veeningen. Zowel bij de totstandkoming als inhoudelijk brengen wij hier een nuance in aan.

Bij de totstandkoming van de Amstelveenpas 2.0 heeft de PMA vanaf het begin van 2016 informatie gevraagd over wat de Amstelveenpas 2.0 zou gaan worden. Omdat de PMA was opgericht als regulier inspraakorgaan van de gemeente Amstelveen was onze verwachting, dat deze gevraagd zou worden haar mening te geven, voordat de Amstelveenpas 2.0 uitontwikkeld zou zijn. Dit had wethouder Veeningen de kans gegeven om ook de belangen, wensen en mening van de vertegenwoordiging van de gebruikers van de Amstelveenpas mee te nemen. Door dit niet te doen, heeft mevrouw Veeningen volgens ons een goede kans gemist om gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van de in de PMA/ Cliëntenraad aanwezige minima zelf.

Over de inventarisatie van de behoeften van de pashouders en door hen aangedragen verbeterpunten genoemd in bovenstaande brief weten wij niets. Wij hebben via de pers een aantal kanttekeningen meegegeven over de nieuwe Amstelveenpas; dit hebben wij nooit mogen toelichten aan mw. Veeningen. Wat ons onduidelijk is in de brief van wethouder Veeningen, is:

-        welke populatie pashouders is bevraagd vanuit welke doelgroep?

-        de bevraagde populatie pashouders een representatief deel van de gebruikers van de Amstelveenpas?

-        welke behoeften had de bevraagde populatie pashouders?

-        welke verbeterpunten zijn er aangedragen door de bevraagde populatie?

Daarnaast zijn er inhoudelijke verschillen tussen de Amstelveenpas 2.0 en de daarvoor geldige Amstelveenpas. Bij de voormalige Amstelveenpas was het tot voor oktober 2016 mogelijk om elk half jaar op het gemeentehuis 2 activiteiten per persoon/ gezin uit te zoeken, die in dat half jaar gratis bezocht konden worden. Daarnaast was het mogelijk om activiteiten te kiezen, waarvoor bijbetaald moest worden. Hier kwam geen internet aan te pas, wat voor mensen die geen computer hebben, dan wel niet goed met het digitale tijdperk vertrouwd zijn ook goed werkte.

Bij de Amstelveenpas 2.0 is het element “gratis” er bijna helemaal afgehaald. Dit betekent, dat er het hele jaar door gebruik gemaakt kan worden van kortingen bij bedrijven. Zie hiervoor: https://amstelveenpas.nl/ Mensen die problemen hebben met het aanvragen van Amstelveenpasaanbiedingen, kunnen hiervoor bij het Amstelveenloket worden geholpen. In algemene zin zijn de verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie als volgt:

1.     Gebruikers van de Amstelveenpas hadden bij de oude Amstelveenpas de gelegenheid om een beperkt aantal gratis activiteiten per half jaar uit te zoeken. In de nieuwe context hebben deze gebruikers de keuze uit een groter aantal aanbiedingen, waarvoor ze 75% moeten bijbetalen, waardoor er een drempel ontstaat. Want als je moet kiezen tussen eten voor je kinderen, of een dagje Linnaeushof kies je voor eten als ouder. Hierdoor zijn de kinderen de dupe.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Maaike Veeningen (D66) wethouder van Werk en Inkomen overhandigt de nieuwe Amstelveenpassen aan mevrouw E. Timmerman en mevrouw S. Eneyew op donderdagmiddag 29 september 2016 bij de Hema in het Stadshart Amstelveen


2.     Er werden ook bonnen uitgegeven om gratis een theater, of voorstelling te bezoeken. Hoe belangrijk is het voor kinderen, die soms ook de Nederlandse taal nog niet goed beheersen om een voorstelling te kunnen bezoeken. Een gratis kindervoorstelling is er in de nieuwe situatie niet meer.

3.     Minima hadden bij de bibliotheek in de oude situatie als volwassene, of als kind ouder dan 14 jaar de gelegenheid om gratis lid te worden. In de nieuwe situatie is een normale bibliotheekpas gratis voor kinderen tot en met 14 jaar, € 9,75 per jaar voor jongeren van 15-22 jaar en € 19,25 per jaar vanaf 23 jaar oud. Het kunnen lenen en lezen van boeken is een basisvoorziening. Doordat er gekozen is om voor minima geen optie in te bouwen voor gratis lenen van boeken, worden mensen die bovenstaande bedragen niet kunnen opbrengen, van deze basisvoorziening afgesneden. Met de 2-jaarlijkse aanbiedingen was er een keuze voor een jaar gratis bibliotheekpas maar deze halfjaarlijkse aanbiedingen zijn er niet meer.

4.     Bij zwembad de Meerkamp kon ELKE schoolvakantie gratis worden gezwommen, waardoor kinderen die niet op vakantie gaan, omdat hun ouders geen geld hebben toch nog een uitje hadden naar het zwembad. Bij de Amstelveenpas 2.0 is dit niet meer mogelijk. Wel krijg je korting. Ook daar hetzelfde verhaal: ouders kiezen niet voor zwemmen maar om eten, of de huur te betalen bv. Want ga je met korting in de zomervakantie zwemmen met 5 personen, dan is dit nog steeds 15,00. Dat is voor een gezin in armoede twee dagen eten. Ook hier was er bij de halfjaarlijkse aanbiedingen een 10 badenkaart, zodat iedereen buiten de schoolvakanties kon gaan zwemmen, want beweging bestrijdt overgewicht. Dat is in de minima vaak aanwezig, wijzen verschillenden onderzoeken uit. Armoede en gezondheid van kinderen praktisch handleiding voor interventie.pdf (68 pagina’s)

5.     Sport en cultuurkaart: een kaart, waarbij je kind KENNIS kan maken met meer dan 25 sporten/activiteiten kaart was GRATIS vroeger. Deze kost nu bij het goedkoopste abonnement € 7,50 voor kleinere kinderen. Voor kinderen vanaf 12 jaar kost deze € 15,00 per maand. Daarvoor zit je kind dus nog niet op een volwaardige sportclub. Dit is alleen maar voor kennismaking. Dit zou voor een kind met Amstelveenpas GRATIS moeten zijn.

6.     De nieuwe vergoeding van sporten is 250,00 euro en was 450,00 euro, waarvan er dus al 180,00 euro naar de sport en cultuurpas gaat, omdat je een kind een kans wilt geven uit te laten zoeken wat voor sport bij hun past. Dan is er een sport gevonden wat past bij het kind, maar dan is geen geld meer voor een echte sportclub. Een seizoen voetbal, of turnen kost minimaal 150 euro exclusief eventuele sportkleding. Wij betreuren deze bezuiniging heel erg. Bij de oude Amstelveenpas waren er afspraken met bepaalde sportverenigingen bv ODIN voor een korting voor Amstelveenpashouders. Deze zijn bij 2.0 nooit meegenomen. Daarom pleiten wij om de sportvergoeding terug te draaien. Een kind in de minima moet NIET achtergesteld worden! http://www.sportindebuurt.nl/bestanden/Sportdeelname%20van%20kinderen%20in%20armoede.pdf (47 pagina’s)

Amstelveenpassen worden uitgereikt aan mensen die in het geheel niet veel te besteden hebben. Dit betekent, dat wat in de perceptie van de gemiddelde wethouder en ambtenaar met hun financiële armslag een goede deal kan zijn, voor mensen voor wie het een uitdaging kan zijn om de dagelijkse levensbehoeften en mogelijk net iets meer te betalen van hun inkomen, de deal heel anders uit kan pakken. Voor een detailanalyse van de verschillen adviseren wij de gemeenteraad van Amstelveen aan de wethouder te vragenk of zij die wil laten uitvoeren, omdat dit een te grote klus is voor ongesubsidieerde vrijwilligers om deze vergelijking integraal in beeld te brengen inclusief de juiste verwijzingen. Wel is hierboven een overall beeld geschetst. 

Als afsluiting willen wij nog eens extra benadrukkenk dat niet alle kinderen zijn geboren met rijke ouders in Amstelveen. Dat was niet de keuze van de kinderen en vaak ook niet de keuze van de ouders. Maar door deze kinderen en gezinnen goed te begeleiden, kan de samenleving ervoor zorgen dat de kinderen geboren in armoede net zoveel kansen krijgen als andere kinderen en daarmee misschien ook kunnen studeren en daarmee mogelijk een belangrijke rol in onze samenleving kunnen krijgen.

Namens de VMA – werkgroep AmstelveenpasAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.