Bijgewerkt: 20 juni 2024

Amstelveens noodfonds is ook beschikbaar voor de lokale media

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-04-2020

Lokale media die als gevolg van de coronacrisis in problemen komen, kunnen ook aanspraak maken op het ondersteuningspakket van de gemeente, net als inwoners, instellingen, zelfstandig ondernemers en bedrijven. 'We moeten voorkomen dat de berichtgeving aan Amstelveners in gevaar komt' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media


Continuïteit van de lokale media is belangrijk. Het Amstelveense ondersteuningspakket is in het leven geroepen als aanvulling op de maatregelen van de landelijke overheid om instellingen, zelfstandig ondernemers en bedrijven te helpen in de coronacrisis. 'Lokale media spelen een belangrijke rol voor de inwoners in Amstelveen, en dat is zeker in deze crisis belangrijk. Lokale media die door de coronacrisis zodanig in financiële nood komen dat de continuïteit in gevaar komt kunnen een aanvraag doen voor ondersteuning.' -aldus wethouder Ellermeijer.

Het Amstelveens Nieuwsblad klopte onlangs aan voor steun. Die is gehonoreerd. 'In tijden van crisis is een krant van groot belang, ook voor mensen die niet online zijn. Maar ook andere lokale media die in deze crisis in nood zijn en in Amstelveen een belangrijke rol spelen kunnen een beroep doen op de gemeente' - zegt Ellermeijer

De gemeente werkt hard aan de uitwerking van het Amstelveense ondersteuningsfonds. Zodra er meer bekend is over de aanvraagprocedure, wordt dat bekendgemaakt via de website en aan de media. De gemeenteraad zal in de gemeenteraadsvergadering van 8 april 2020 formeel besluiten over het ondersteuningspakket.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.