Bijgewerkt: 12 juni 2024

Amstelveens scooterproject wordt voortgezet

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-04-2010

Uit een evaluatie blijkt, dat met het  scooterproject Zoek de grens op goede resultaten zijn geboekt. Zo is een groot aantal scootercontroles gehouden. Hierbij zijn ruim 1400 bekeuringen uitgedeeld. Er is een website www.zoekdegrensop.nl gelanceerd en er vindt educatie op scholen plaats. Deze activiteiten krijgen in 2010 een vervolg.

scooter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Scootercontrole op dinsdagmiddag 14 april 2009 tijdens de campagnedag 'Zoek de grens op'


Er zijn veel klachten van bewoners over scooteroverlast. Er is niets mis met het rijden op scooters, maar soms is sprake van overlast. Met het project Zoek de grens op willen gemeente en politie de leefbaarheid en verkeersveiligheid bevorderen en de scooteroverlast door jongeren terugdringen.

In het kader van dit project heeft de politie in het afgelopen jaar extra controles met de rollerbank uitgevoerd. Deze rollerbank heeft de gemeente ter beschikking gesteld aan de politie, zodat deze niet langer afhankelijk is van de rollerbank uit de regio.

Er zijn ruim 1400 bekeuringen uitgeschreven. In deze gevallen konden de berijders niet de juiste papieren tonen, was de snelheid te hoog of werd op het fietspad gereden. Daarnaast heeft de politie geconstateerd dat er een stijging is van het aantal jongeren dat met drank op rijdt. Dit blijft in 2010 een aandachtspunt.

De gemeente hield een publiciteitscampagne om jongeren bewust te maken van het probleem van scooteroverlast. Tijdens deze publiciteitscampagne is gebruik gemaakt van posters en advertenties. Op de website is veel informatie te vinden over de regels voor scooters.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.