Bijgewerkt: 29 november 2022

Amstelveense Voortgezet Onderwijs scholen werken samen aan kwaliteit

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-06-2013

In antwoord op het rapport van de Verkenningscommissie Voortgezet Onderwijs hebben de schoolleiders van de vier Amstelveense scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Amstelveen een gezamenlijke verklaring opgesteld. Hierin staat, dat de scholen in 2013 en 2014 gezamenlijk de kwaliteit van het onderwijs verder willen verbeteren. Daarnaast gaan ze programma’s ontwikkelen voor excellent onderwijs.

 Liefaard Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Ton Liefaard, rector van het Hermann Wesselink College hier op een archieffoto uit 2009


De scholen onderzoeken ook, of er mogelijkheden zijn om gezamenlijke activiteiten in leerprogramma’s te ontwikkelen. Ton Liefaard, rector van het Hermann Wesselink College laat namens de vier schoolleiders weten de aanbevelingen van de Verkenningscommissie waardevol te vinden. ‘Het versterken van het gymnasiale onderwijs is slechts één van de ambities. Wij bundelen graag onze krachten voor kwaliteitsontwikkeling, waarbij kwaliteit breder gedefinieerd moet worden dan leeropbrengsten alleen.

Om dit te realiseren zetten we in 2013 en 2014 samen met de gemeente, werkgevers, vervolgopleidingen en ouders een maatschappelijke adviesraad/denktank op en organiseren we een Onderwijsconferentie’.

Maatschappelijke adviesraad en onderwijsconferentie

Tweejaarlijks wordt een conferentie gehouden waar vertegenwoordigers van de scholen, betrokkenen uit de samenleving en het gemeentelijk bestuur met elkaar praten en discussiëren  over het Amstelveens voortgezet onderwijs, de ontwikkelingsprocessen die in gang zijn gezet en aanbevelingen voor de toekomst. De maatschappelijke adviesraad, die optreedt als 'critical friend' speelt hierbij een belangrijke rol. Zij denkt mee met de schoolleiders, niet alleen tijdens en voor het congres maar gedurende het hele jaar.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat (VVD) tijdens de raadsvergadering op 29 mei 2013


Wethouder Herbert Raat (VVD) van Onderwijs: ’In Amstelveen vinden we goed onderwijs één van de belangrijkste basisvoorzieningen. Onderwijs is bepalend voor de toekomst van onze kinderen en economie. Het college is dan ook blij met deze stap. Samenwerking komt de kwaliteit ten goede’.

Rapport Verkenningscommissie

In juli 2012 verscheen het rapport van de Verkenningscommissie, die op verzoek van het gemeentebestuur was geformeerd om een verkenning uit te voeren naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een zelfstandig gymnasium in Amstelveen. De Verkenningscommissie verruimde deze opdracht naar het voortgezet onderwijsaanbod in zijn geheel.

De commissie kwam in haar rapport tot een aantal aanbevelingen:

-Samenwerking op het gebied van gymnasiaal onderwijs.

-Samenwerking met universiteiten en hogescholen.

-Overige samenwerking: HAVO, VMBO-t en kleine vakken.

-Terugkoppeling oud-leerlingen en Raden van Advies.

-Denktank en Onderwijsconferentie.

-Samenwerking Passend onderwijs.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.