Bijgewerkt: 4 december 2022

Amstelveense bedrijfsleven veerkrachtig ondanks crisis

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-09-2011

Ondanks de economisch ongunstige tijden blijft de gemeente Amstelveen het op economisch gebied relatief goed doen. Zowel het aantal bedrijven als het aantal arbeidsplaatsen zijn in de loop van 2010 toegenomen. En de hoeveelheid werkzoekenden en uitkeringen zijn gelijk gebleven hoewel nog niet op het peil van de jaren voor de recessie. Dit zijn enkele conclusies van de Monitor Amstelveense Economie 2011.

Het aantal Amstelveense bedrijven nam tussen begin 2010 en begin 2011 toe met circa 7% van 7.287 naar bijna 7.800 ingeschreven ondernemingen. De groei was met name te vinden in de zakelijke dienstverlening zoals reclame en advies, en de gezondheids- en welzijnszorg. De toename betreft vooral starters zoals ZZP-ers en kleine ondernemingen. Het aantal arbeidsplaatsen steeg in de loop van 2010 met 3,8% naar 45.589.

Koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)


Wel is er een stijging merkbaar van het aantal  bedrijven dat om diverse redenen besluit te stoppen met de bedrijfsvoering. Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van opheffingen wordt ruim gecompenseerd door het aantal oprichtingen. Per saldo zijn er in 2010 bijna 1.700 extra arbeidsplaatsen bijgekomen.

ChristenUnie wethouder Jacqueline Koops van Werk & Inkomen is tevreden met deze groei: “Een toename van arbeidsplaatsen heeft een gunstig effect op de lokale arbeidsparticipatie. Meer mensen aan het werk betekent ook minder aangevraagde uitkeringen”.

Een zorgpunt is en blijft de leegstand van Amstelveense kantoren. In totaal werd in 2010 zo’n 21,6% van het bestaande kantooroppervlakte op de markt aangeboden, waarvan in Amstelveen 16% daadwerkelijk leegstond.

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) van Economische Zaken: “De cijfers over 2010 tonen een bescheiden herstel van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Gezien de landelijke gegevens doen Amstelveen en de regio Amsterdam het redelijk goed in deze moeilijke tijden. Ik heb er vertrouwen in dat de lokale en regionale economie veerkrachtig blijven, ook in deze onzekere tijden.” De conclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op cijfers van de Kamer van Koophandel, UWV en gemeente Amstelveen met peildatum 1 januari 2011.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.