Bijgewerkt: 19 april 2024

Amstelveense regiotafel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Walter Vervenne
18-02-2009

Initiatief voor betere afstemming en vertegenwoordiging in regionale zaken

In november 2008 is er op initiatief van de regioraadsleden (van den Bergh, Regouin, Roos en Vervenne) een thema-avond georganiseerd over Amstelveen in/en de regio). Het was een informatieve avond. De vraag is nu: hoe verder? Mede namens Harry van den Bergh en Paul Regouin, leg ik u het volgend voorstel voor:

Lange termijn

Het is van groot belang dat alle partijen de regio een plek geven in hun verkiezingsprogramma. Wat precies de visie en de accenten van elke partij zullen zijn dat zal per partij en per gemeente wellicht verschillen. Maar iedereen zal doordrongen zijn van het besef dat de opgaven en de problemen niet ophouden bij de gemeentegrens. Het is de kunst om ook voor burgers het belang van de regio aan te tonen en dat te vertalen in de praktijk van alledag. Een oproep aan regiocollega’s zouden wij zeer toejuichen.

Raadzaal Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De raadzaal van de gemeente Amstelveen


Hetzelfde geldt onverkort niet alleen voor alle partijen, maar ook voor alle gemeenten. Bij de coalitievorming zal de regionale samenwerking (zo gedetailleerd mogelijk) besproken worden. In het college programma staat dan een duidelijke beschrijving van wensen, verlangens en voornemens voor de toekomst. Dan gaan onze raad vertegenwoordigers duidelijker gericht de regiovergaderingen in en kunnen wethouders, op hun eigen terrein opererend, beter beoordeeld worden.

Korte termijn

De regioraad komt vier keer per jaar bij elkaar, namelijk op 24 maart, 23 juni, 13 oktober en 15 december. Wij hebben afgesproken met het voorzittersoverleg voortaan in de commissievergaderingen die vooraf gaan aan de vergaderingen van de regioraad, nadrukkelijk stilstaan bij de punten die daar worden gesproken. De agenda van de regioraad zal op de agenda van de commissie onder ‘regionale aangelegenheden’ worden geplaatst en gepubliceerd. Het is een begin. Toch vinden wij dat niet genoeg.

Wij stellen voor om in aanloop naar de regioraad vergaderingen een extra gelegenheid te creëren om van gedachten te wisselen met raadsleden die geïnteresseerd zijn. Geïnspireerd door de goede ervaringen met de ‘Alderstafel’ stellen wij voor om de ‘Amstelveense regiotafel’ te starten! Deze kan plaatsvinden op maandag 16 maart, 15 juni, 28 september en 30 november. Op die avonden hebben de meeste fracties hun fractievergadering ter voorbereiding van de commissies in die week. Wij willen tussen 19.30-20.00 uur een ‘regiotafel’ organiseren. Wij kunnen de griffie vragen om dat te organiseren.

En dan de Metropoolregio Amsterdam (vroeger ‘Noordvleugel’ geheten). Er is een conferentie gepland op 9 april 2009. Een vooraankondiging is reeds ontvangen. Ook daar willen wij onze stem laten horen. Wij roepen raadsleden op om die conferentie te bezoeken. Daarvoor kunnen wij een extra ‘regiotafel’ houden op maandag 30 maart om onze mogelijke bijdrage daar voor te bereiden.

Wij stellen de mening en input van alle collega’s zeer op prijs. Deze nemen wij mee naar de regioraad. De Regiotafel kan een goed instrument zijn om de Raad meer te betrekken bij de Regio en om de Regioraadsleden goed toe te rusten voor de Regioraad. In de Regioraad zullen de raadsleden die informatie gebruiken om hun afwegingen te maken. Ingenomen standpunten kunnen worden toegelicht.

Met ons voorstel hopen wij meer raad- en burgerleden te kunnen informeren en betrekken bij de regio.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Harry van den Bergh en Paul Regouin,

Walter VervenneAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.