Bijgewerkt: 27 juni 2022

Amstelveense scholen moeten brede scholen zijn

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Weekblad
15-12-2010

Alle basisscholen in Amstelveen moeten brede scholen worden. Schoolbesturen vragen daar zelf om en dit is ook een wens van B en W. De gemeente ziet voor zichzelf de rol als aanjager.

Voorheen stonden basisscholen voornamelijk op zichzelf. In brede scholen worden diverse voorzieningen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen geclusterd. Naast onderwijs zijn dat voorzieningen op gebied van welzijn, kinderopvang cultuur en sport. De voorzieningen verschillen per school.

In Amstelveen werd in 2007 een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van vijf brede schoolprojecten. Dat is behoorlijk voorspoedig gegaan, zo blijkt uit een gemeentelijke evaluatie. Zelfs scholen die destijds niet zijn geselecteerd, zijn zich toch als brede school gaan ontwikkelen, zoals de Westwijzer.

Westwijzer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2003)

'De Westwijzer' is een openbare basisschool in de Westwijk, aan de Noorddammerweg


Als gevolg daarvan functioneren er nu acht zelfstandige brede scholen. Drie basisscholen, de 2e Montessori, de Wereldbol en de Parcival zouden samen één bredeschoolproject gaan vormen, maar zijn vanwege de ligging of de eigen aard van het onderwijs, toch aparte brede scholen geworden, al blijft er wel samenwerking.

Alle brede scholen hebben een aantal doestellingen bereikt, zoals het bieden van een veilige en uitdagende leerspeel-omgeving, een doorgaande lijn van activiteiten en zorg voor 0-12-jarigen, alsmede het terugdringen van achterstanden. Andere doelstellingen worden bij sommige scholen wel, bij andere (nog) niet gerealiseerd.

Zo is het nog niet zover dat bij alle brede scholen kinderen de hele dag, van 7.30 tot 18.30 uur, terecht kunnen. Ook aan het betrekken van buurtbewoners doet de ene school meer dan de andere.

Aanjager brede scholen

De gemeente wil dat ook de resterende basisscholen brede school worden, ook die voor speciaal onderwijs. Organisaties van peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven die zich bij een brede school willen vestigen, kunnen ondersteuning krijgen van de gemeente. De gemeente ziet verder graag meer banden met de sportwereld.

Hoewel zij zichzelf ziet als aanjager, blijft de gemeente zich niet onbeperkt met de scholen bemoeien vanwege bezuinigingen. Vanaf 2012/2013 is er minder geld beschikbaar.

Brede school?

Een brede school is een netwerk van voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezinnen in de buurt, met de school als middelpunt. Een brede school werkt samen met organisaties voor kinderopvang, welzijnsinstellingen, peuterspeelzalen, bibliotheken en instellingen voor sport en cultuur. Brede scholen komen vooral voor in het primair onderwijs (po), maar ook steeds vaker in het voortgezet onderwijs (vo).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.