Bijgewerkt: 22 maart 2023

Amstelveense scholieren toch in het VO in Amsterdam

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-09-2020

OSVO de vereniging voor Amsterdamse schoolbesturen gaat de matchingsprocedure voor het voortgezet onderwijs niet aanpassen. Amsterdamse scholieren krijgen daarmee geen voorrang op leerlingen uit de regio zoals Amstelveen. Voorrang geven aan Amsterdamse kinderen was eerder een optie die OSVO overwoog om meer van deze leerlingen op de school van hun voorkeur te krijgen. Maar volgens OSVO voorzitter Rob Oudkerk kwam men er met elkaar niet uit.

De gemeente Amstelveen heeft op 9 september 2020 met klem bezwaar gemaakt tegen een nieuw voorstel van de vereniging OSVO voor de loting van middelbare scholieren voor het schooljaar 2020-2021 in Amsterdam. Amstelveen reageerde op het tweede scenario, waarin kinderen die in Amsterdam wonen een voorkeursbehandeling kregen. OSVO is de vereniging van schoolstichtingen en -verenigingen voor Voortgezet (speciaal) Onderwijs in Amsterdam.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs en Jeugdzorg


In de brief van het College B en W Amstelveen aan OSVO stond: 'Zoals u zult begrijpen, hebben wij grote bezwaren tegen het door u voorgestelde scenario 2. In 2020 krijgen ruim 1000 Amstelveense kinderen onderwijs op scholen in Amsterdam. Daarnaast ontvangt Amstelveen ruim 2.800 kinderen van buiten Amstelveen. Dit is exclusief leerlingen van de internationale scholen ISA en Amity die nadrukkelijk in een MRA brede behoefte voorzien. In de MRA regio zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden en zullen we samen naar oplossingen zoeken zoals we dat gewend zijn te doen. Het beperken van de mogelijkheden van Amstelveense kinderen om in Amsterdam onderwijs te volgen, is dus niet alleen een Amsterdamse aangelegenheid. Het kan grote gevolgen hebben voor scholen buiten het Amsterdamse grondgebied.'

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs is blij met het besluit van OSVO: 'Dit is goed nieuws voor onze Amstelveense leerlingen die in Amsterdam naar school willen. Met elkaar moeten we in deze regio zorgen dat het onderwijs kwalitatief hoog en toegankelijk blijft. Ik ben blij dat Amsterdam, net als Amstelveen, deze regionale rol wil blijven vervullen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.