Bijgewerkt: 8 december 2022

Amstelveense schoolbesturen zitten goed in de slappe was

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat
25-02-2009

Door Herbert Raat (VVD)
Herbert Raat Amstelveen

Amstelveense schoolbesturen zitten goed in de slappe was, dit blijkt uit een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOB). Prachtig natuurlijk dat er reserves zijn, maar bij sommige schoolbesturen lijkt het erop dat zij vooral geld aan het oppotten zijn. Sommige reserves zijn zo hoog, bijvoorbeeld bij het basisonderwijs, dat het tijd wordt dat de ouders en politiek kritische vragen stellen. Het gaat per slot van rekening om belastinggeld dat ten goede moet komen aan het onderwijs, de leerkrachten en de leerlingen.

Basisonderwijs: In Amstelveen beheren twee schoolbesturen circa 20 basisscholen, De Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs. Amstelland heeft € 5 miljoen eigen vermogen en ruim € 4 miljoen op de bank, de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen is 72%, dit is zeer hoog. Amstelwijs heeft ruim € 4 miljoen eigen vermogen en € 8 miljoen op de bank.

Betekent dit nu dat de leerkrachten van onze kinderen en directeuren op school zwemmen in het geld? Helaas niet, het geld wordt beheerd door hun werkgevers: de schoolbestuurders. Soms zijn er goede redenen om grotere reserves aan te leggen. Of dat bij onze schoolbesturen op dit moment ook zo is, is de vraag. De AOB adviseert de medezeggenschapsraden op scholen om de besturen te vragen wat ze van plan zijn met zoveel geld op de plank. Ook wil ik als politicus wel eens weten waarom de besturen zoveel geld achter de hand hebben.

Uiteraard moeten schoolbesturen een behoorlijke reserve aanhouden, maar met deze bedragen lijkt het dat de reserve een doel op zich is. Terwijl het de belangrijkste taak van de scholen is om te zorgen dat we de beste leerkrachten in Amstelveen krijgen en vasthouden.

Ook zouden de besturen veel meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen in onze stad door te investeren in tussenschoolse en naschoolse opvang. De komende commissievergadering in maart ga ik onze wethouder onderwijs vragen wat hij hiervan denkt.

Website: Hoe rijk is mijn schoolbestuur?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.