Bijgewerkt: 26 september 2021

Amstelveense woningbouwproductie bleef op peil tussen 2011-2012

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-10-2013

De Amstelveens woningbouwproductie is de afgelopen jaren goed op gang gebleven. Uit de voortgangsrapportage Woonvisie 2012 blijkt, dat zowel in 2011 als in 2012 meer dan 600 woningen zijn gebouwd. Opvallend, omdat de bouwproductie in de regio in zijn geheel juist is gedaald. Ook heeft het college alle zeilen bijgezet om de wijk Westwijk Zuid West af te bouwen na het faillissement van de eerste ontwikkelaar.

Dat de laatste jaren betrekkelijk veel nieuwbouwwoningen zijn verkocht wijst erop, dat Amstelveen haar gunstige marktpositie weet te handhaven. In de 15de Atlas voor Wonen die eind mei 2013 is gepubliceerd neemt Amstelveen een 3de positie in als aantrekkelijkste stad om te wonen.

westwijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Laagbouw in Amstelveen, Westwijk Zuidwest in september 2013


Wethouder Wonen Jan-Willem Groot (CDA): “Ondanks de crisis in de huizensector doet Amstelveen het heel behoorlijk. We hebben veel gebouwd en dan met name voor de middeninkomens, omdat we op die manier de noodzakelijke doorstroming op gang willen krijgen. Zo is het aanbod van middeldure huurwoningen (EU 650-900) gestegen.

Doordat we de vrije beleidsruimte hebben kunnen verhogen naar 50% per 1 juni denken we, dat de wachttijden voor Amstelveners op een sociale huurwoning zullen afnemen. Daarnaast ben ik blij, dat de Actie Schijnwerper, waarbij we de woonfraude aanpakken, zijn vruchten begint af te werpen. ”

De crisis heeft tot gevolg, dat het aantal woningtransacties is gedaald. Doordat mensen minder verhuizen, komen er jaarlijks ook minder sociale huurwoningen vrij, in 2012 waren dat er 514. Hoewel de wachttijd op een sociale huurwoning in Amstelveen voor de hele regio licht is afgenomen, is de wachttijd voor Amstelveense starters licht gestegen.

Daarnaast zijn stappen gezet op weg naar een verduurzaming van de woningvoorraad: woningcorporatie Eigen Haard heeft een kleine 300 woningen gerenoveerd en voorzien van een B label. Dit voorjaar is een begin gemaakt met voorlichtingsbijeenkomsten over energiebesparing en duurzaamheid voor Verenigingen van Eigenaren.

In samenwerking met de overige gemeenten uit de Amstelland Meerlanden-regio heeft Amstelveen in 2012 een “Blok voor Blok”- projectvoorstel gedaan, dat in 2013 en 2014 moet leiden tot een energetische verbetering van in totaal 1000 particuliere woningen in de regio.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.