Bijgewerkt: 5 december 2022

Amstelveenveen moet vechten voor OV

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
18-07-2007

Door André GerritsenAndre Gerritsen  Amstelveen

Amstelveen blijft vechten voor een goed openbaar vervoernetwerk in de toekomst. Wethouder Joss Tabak (verkeer) heeft 'grote broer' Amsterdam onlangs weer een duidelijk signaal moeten afgeven over de pretenties die Amstelveen heeft met het openbaar vervoer. De vraag is of de boodschap overkomt.

Tabak gaf dat signaal in een uitvoerige inspraakreactie op de hoofdstelijke openbaar vervoervisie, een document waarin Amstelveen op diverse punten volledig lijkt overgeslagen. Volgens de Amstelveense wethouder is de Amsterdamse visie dan ook zeker geen verbetering voor de toekomstige bereikbaarheid van de hoofdstad. „Het is een gemiste kans dat Amstelveen als directe buurgemeente niet betrokken is geweest in de totstandkoming van deze visie."

Joss Tabak Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Wethouder Joss TabakEn dat terwijl het Amstelveense college juist zoveel mogelijkheden ziet om in de toekomst een cruciaal openbaar vervoerknooppunt in de Randstad te worden. Onder meer om zo het al zo drukke Amsterdam te ontlasten. Een hoogwaardig openbaar vervoer knooppunt bij Amstelveen Centrum (Carmenlaan) en het aanleggen van een groot P+R terrein bij het huidige eindpunt van Lijn 51 (later de N/Z lijn) moeten daar onder meer aan bijdragen.

Bovendien ziet het college toekomst in het uiteindelijk doortrekken van de N/Z lijn via Amstelveen Zuid naar Schiphol Oost en Schiphol Plaza. Maar in de huidige hoofdstedelijk visie rijdt de N/Z-lijn niet eens tot Westwijk, maar slechts tot Amstelveen Centrum. „Hierdoor wordt een niet te accepteren knip gerealiseerd in de doorgaande railverbinding van Amstelveen naar Amsterdam Zuid en centrum," aldus de Amstelveense reactie, met het verzoek aan Amsterdam de visie te herzien.

Tabak zegt niet gewend te zijn een blad voor de mond te nemen, ook niet in de overleggen die eens in de zes weken plaats hebben. „Het is goed om elkaar bij de les te houden," aldus de wethouder in een telefonische reactie. Tabak heeft erbij Amsterdam ook op aangedrongen de busverbindingen zo optimaal mogelijk te benutten.

Een 'busdoorsteek' bij de Kalfjeslaan (bij kantorenpark Kronenburg) heeft voor Amstelveen prioriteit. Daarnaast ziet Amstelveen graag een uniform systeem voor actuele reisinformatie en wijst het Amsterdam op het belang van bussen die op lege trambanen in de binnenstad kunnen rijden, om zo congestie te voorkomen.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.