Bijgewerkt: 29 mei 2023

Amstelvener goedkoop uit

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
03-10-2007

Inwoners van Amstelveen kennen van de zes gemeenten aan de zuid en zuidwestkant van Amsterdam dit jaar de laagste gemeentelijke lasten. Wethouder financiën Frans Hellendall wil dat in 2008 graag zo houden. Gemiddeld gaan de gemeentelijke lasten met 1,2 procent omhoog.

Dat bleek maandag bij de presentatie van de concept gemeentebegroting 2008. ,,Het zit de gemeente momenteel financieel mee,” zegt wethouder Hellendall. ,,Wij willen dat de burger hiervan meeprofiteert.” De wethouder blijft echter wel voorzichtig met het uitgeven van meer geld: ,,Er komen na goede ook altijd weer mindere tijden.”

Amstelveen is met gemiddelde lasten van 579 euro in 2007 34 euro goedkoper dan het landelijke gemiddelde en aanzienlijk goedkoper dan de duurste regiogemeente, Aalsmeer, waar de burger 723 euro betaalt. Amstelveen gaat nekaannek met Uithoorn, dat één euro per jaar duurder is.

De onroerendezaakbelasting (OZB) gaat met 3,25 procent omhoog, maar afvalstoffenheffing, rioolrecht en reinigingsgelden blijven gelijk. Ook omhoog met 3,25 procent gaan de precario en de toeristenbelasting.

Het tarief voor eenvoudige bestemmingsplanwijzigingen (bijvoorbeeld fietsenstallingen in voortuinen) gaat daarentegen omlaag van 221 naar 67 euro. De tarieven van begraafplaats Zorgvlied en de parkeertarieven blijven gelijk, maar de keurings en dossierkosten voor gehandicapten dalen met 21 en 47 procent. Het hogere OZBtarief betreft slechts indexering. Hoewel het Rijk de gemeenten gelegenheid geeft de OZB ook structureel te verhogen, doet Amstelveen dat niet. Wel structureel omhoog gaat de hondenbelasting, naast indexering met 12 procent.

Hellendall verwacht dat het rioolrecht na 2008 met ongeveer 10 euro omhoog gaat, zodra er een nieuw rioleringsplan wordt gemaakt.

De begroting laat een overschot zien van 1,2 miljoen euro, waarvan 0,9 miljoen eenmalig beschikbaar is. In de begroting is echter geen rekening gehouden met drie ton extra kosten voor de rusttijdenregeling van de brandweer.

De gemeente verwacht uit herverdelingen in 2008 1,5 miljoen euro extra te ontvangen uit het Gemeentefonds, oplopend tot 2,5 miljoen euro in 2010. Hellendall wil dat echter pas in 2009 uitgeven.

De gemeente verwacht de komende jaren 2 miljoen euro extra uit het Gemeentefonds te ontvangen doordat het aantal inwoners toeneemt dankzij woningbouw in Westwijk. Het geld dat na aftrek van beheerkosten voor de uitbreiding overblijft, wordt gebruikt om nog resterende probleemsituaties in het onderhoud van gebouwen en installaties aan te pakken.

De begroting wordt op 1 november 2007 in de gemeenteraad behandeld. Het ziet er niet naar uit dat er dan geen harde noten gekraakt hoeven te worden, want de hoofdlijnen van de begroting zijn in het voorjaar al aan de orde geweest bij de behandeling van de Kadernota 2008. Wensen van fracties die daarbij naar voren kwamen, zijn zoveel mogelijk al in de begroting verwerkt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.