Bijgewerkt: 26 mei 2024

Amstelveners krijgen voorrang bij huurwoning toewijzing

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-05-2021

De gemeente Amstelveen heeft meer ruimte gekregen om inwoners aan een huurwoning te helpen. Amstelveen mag sinds kort bij 30 % van de huisvestigingsvergunningen voorrang geven aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk aan de gemeente gebonden zijn. Tot voor kort was dit 25 %. Amstelveen had samen met 14 andere gemeenten uit de regio een verzoek gedaan bij het Rijk tot verruiming van de zogenoemde beleidsruimte. Het verzoek is gehonoreerd en nu vastgelegd in de Crisis- en herstelwet.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen en Volkshuisvesting


Maximale beleidsruimte. 'Een mooi resultaat. Dit is de maximale beleidsruimte die we kunnen behalen. We hebben nu meer mogelijkheden voor de Amstelveense woningzoekende zoals we ook hebben opgenomen in onze Woonagenda 2020-2023. Met de beleidsruimte kunnen afspraken worden gemaakt met woningcorporaties om woningen via woningnet bij voorkeur toe te wijzen aan Amstelveners. In totaal gaat het om meer dan 20 huurwoningen extra waar Amstelveners nu voorrang hebben'- zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen.

Maatwerk Amstelveen. Op dit moment wordt lokale voorrang met name nog gebruikt voor voorrang voor Amstelveners in bepaalde complexen, maatwerk Wonen voor 28- tot 34-jarigen, voorrang voor leraren en zorgpersoneel, 5% maatwerkregeling voor woningcorporaties van groot naar beter

Experiment. De verhoging van het percentage is een experiment dat loopt tot 1 januari 2025. Het experiment is gestart op verzoek van de gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en geldt ook alleen in deze gemeenten. Het is bedoeld om de schaarste in de markt beter aan te kunnen pakken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.