Bijgewerkt: 24 juli 2024

Amstelveners positief over aanleg A9 tunnel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-03-2010

Over het algemeen staan Amstelveners positief tegenover de aanleg van de A9 tunnel en de gebiedsontwikkeling in de Zone A9. Een meerderheid van de respondenten is tevreden over de informatievoorziening door de gemeente. Dit blijkt uit het onderzoek dat de gemeente in januari 2010 heeft uitgevoerd.

Het communicatie onderzoek Zone A9 had als doel inzicht te krijgen in hoe Amstelveners tegenover het project Zone A9 staan en hoe ze de communicatie waarderen. 85% van de respondenten volgt de ontwikkelingen rond het project Zone A9. Een ruime meerderheid haalt de informatie uit de gemeentepagina en de lokale media. Men is vooral geïnteresseerd in de start van de werkzaamheden, de bereikbaarheid en hoe het gebied er uit komt te zien.

Meer dan de helft van de respondenten staat positief tegenover de aanleg van de A9 tunnel en de gebiedsontwikkeling in de Zone A9. 60% verwacht dat als het project klaar is het leefklimaat in Amstelveen beter zal zijn. 12 % is het hiermee niet eens.

Een ruime meerderheid weet dat het gebied dat wordt ontwikkeld groter is dan de A9 en dat het centrum van Amstelveen bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden. Bijna 40% is het eens met de stelling dat als de tunnel en de gebiedsontwikkeling klaar zijn het alle moeite meer dan waard is geweest. 18% vindt van niet. Men maakt zich wel zorgen over de financiering, over de variatie in het woningaanbod in de Zone A9 en het sluipverkeer.

Wethouder Pols, ruimte, wonen en bouwen: “Het is goed om te weten dat de meeste Amstelveners achter de aanleg van de tunnel en de gebiedsontwikkeling staan. Natuurlijk zijn er ook veel vragen en die zullen we blijven beantwoorden.”

Het communicatie onderzoek Zone A9 is gehouden onder een aselecte steekproef van bewoners van Amstelveen. Daarnaast is het digipanel benaderd en zijn via de digitale nieuwsbrief van de Zone A9 en de gemeentepagina mensen opgeroepen om deel te nemen.

De verdeling man/vrouw was 60/40 en bijna een kwart van de respondenten is jonger dan 44 jaar. Het is relatief vaker ingevuld door mensen die in de Zone A9 wonen. Het onderzoek is representatief voor de inwoners van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.