Bijgewerkt: 2 maart 2024

Amsterdam heeft berekend, wat de mogelijke financiële gevolgen zijn van de decentralisaties

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amsterdam
04-04-2015

Amsterdam heeft als eerste grote stad berekend, wat de mogelijke financiële gevolgen zijn van de decentralisaties van de zorg, jeugdzorg en Participatiewet. In het coalitieakkoord is al afgesproken, dat 70 miljoen euro extra beschikbaar is om een deel van die effecten op te vangen. Als de hoofdstad geen extra maatregelen neemt, zou in 2020 een tekort kunnen ontstaan van in totaal 15 miljoen euro. Dat blijkt uit een maatschappelijk kosten- en batenanalyse (MKBA) die de gemeente heeft laten uitvoeren. Op basis van de resultaten van de MKBA maakt de gemeente Amsterdam de komende jaren aanvullende keuzes om de decentralisaties betaalbaar te houden.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2015)

Udo Kock, (D66) wethouder Financiën, Decentralisaties, van de gemeente Amsterdam


Met de extra beschikbare middelen uit het Amsterdamse coalitieakkoord kan het stadsbestuur al een groot deel van de bezuinigingen uit Den Haag het hoofd bieden. Daarnaast heeft het college van Burgemeester en Wethouders een noodfonds van 62 miljoen euro ingesteld om acute tekorten op te kunnen vangen. Op de lange termijn is het echter mogelijk, dat ondanks deze maatregelen, een groter tekort ontstaat.

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de zorg, jeugdzorg en de uitvoering van de Participatiewet. Voor die tijd lag de uitvoering hiervan bij de rijksoverheid. Die toegenomen verantwoordelijkheid gaat gepaard met forse bezuinigingen en oplopende zorgkosten. Dit kan oplopen tot in totaal 165 miljoen euro in 2020. Het onderzoek heeft in beeld gebracht, waar precies tekorten ontstaan als de gemeente geen verdere maatregelen neemt.

Amsterdam heeft de MKBA laten uitvoeren om zich goed voor te kunnen bereiden op de gevolgen van de decentralisaties. 2015 en 2016 zijn overgangsjaren, maar voor de jaren daarna zijn de bezuinigingen vanuit het Rijk groter. Daarom vindt het college het belangrijk om nu al op een realistische manier vooruit te kijken. Een MKBA helpt daarbij: het is een middel dat inzichtelijk maakt, waar mogelijke maatregelen nodig zijn. Het eerder genoemde noodfonds is daarbij buiten beschouwing gelaten, omdat het geld, dat daarin zit, alleen beschikbaar is in bijzondere situaties.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.