Bijgewerkt: 16 juni 2024

Amsterdam snijdt in de regels voor het bouwen en verbouwen

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
12-08-2013

Amsterdam - De gemeente Amsterdam snijdt in de regels voor het bouwen en verbouwen in de stad. In opdracht van het college van B en W bracht de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ongeveer 90 gemeentelijke regelingen op het gebied van welstand, monumentenzorg, brandveiligheid en bouwtechniek terug tot ongeveer 15. Dit maakt bouwen en verbouwen voor Amsterdammers en ondernemers in de stad overzichtelijker, makkelijker, sneller en voordeliger.

poelgeeest Amstelveen
(Foto Gemeente Amsterdam - 2013)

Wethouder Maarten van Poelgeest, (GroenLinks) beheert de portefeuilles Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Amsterdam


Het Amsterdamse college van B en W wil de regeldruk voor Amsterdammers verminderen. Daardoor komt er meer ruimte voor initiatieven van burgers en bedrijven. Het aantal regels, waar mensen mee te maken krijgen als ze in Amsterdam willen bouwen, of verbouwen is door verschillende maatregelen nu fors verminderd:  • 15 stadsdeelnota's over welstand en 25 reclamerichtlijnen worden vervangen door één welstandsnota voor de hele stad. Hierin zijn de ruimtelijke systemen van bij elkaar horende bouwstijlen leidend (de binnenstad, de 19de eeuwse ring, de gordel uit de jaren 20 tot 40 etc.) en niet langer de stadsdeelgrenzen. Ook wordt het welstandstoezicht eenvoudiger. Er komt meer ruimte voor individuele expressie bij het bouwen en specifieke aandacht voor duurzaam (ver)bouwen.

  • Er komt één Erfgoedverordening, waarin 20 afzonderlijke stadsdeelregelingen voor monumenten opgaan.

  • Overbodige regels en verordeningen worden afgeschaft. In de Bouwverordening Amsterdam 2013 staan geen technische bouwregels meer. Voor het krijgen van een bouwvergunning gelden alleen nog de bepalingen in het Bouwbesluit 2012 die is opgesteld door het Rijk.

  • Het aantal documenten en onderzoeken, dat iemand moet inleveren voor een (ver)bouwvergunning wordt veel kleiner. Voor alle kleine bouwplannen is dit uitgewerkt en gepubliceerd op de gemeentelijke website.

  • Er wordt een pilot gestart voor zelfbouwers, waarbij het toezicht van Bouw- en Woningtoezicht achteraf plaats zal vinden. Mogelijk zal dit leiden tot lagere leges.


Wethouder Van Poelgeest: ‘Voor Amsterdammers en Amsterdamse ondernemers betekent dit een aanmerkelijke verbetering. Wie in Amsterdam wil bouwen, of verbouwen kan voortaan van te voren op de gemeentelijke website zien, welke documenten moeten worden ingediend en of een advies van de Welstandscommissie nodig is. De verbouwing zal daardoor vaak vier weken eerder kunnen beginnen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.