Bijgewerkt: 25 mei 2024

Amsterdam wil de kantorenleegstand verminderen

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
16-06-2011

Amsterdam neemt verdere maatregelen om de kantorenleegstand in de stad te verminderen. De gemeente versoepelt de regels waaraan gebouwen bij transformatie moeten voldoen en verleent maatwerk om erfpachtrechten aan nieuwe vormen van gebruik aan te passen. Ook zal de gemeente de uitgifte van grond voor nieuwe kantoren verder inperken.

In Amsterdam staat rond de 18 procent van de kantoren leeg. In sommige gebieden staat zelfs bijna de helft leeg. Deze gebieden, vaak eenzijdige kantoorgebieden zonder woningen of voorzieningen als horeca of winkels, verloederen waardoor leegstand ook een dreiging is voor kantoren die nu nog wel huurders hebben.

Prioriteit

Voor de gemeente Amsterdam is de aanpak van de leegstand en het gezond maken van de kantorenmarkt een belangrijke prioriteit. Wethouder Van Poelgeest: ‘Wij doen als gemeente wat we kunnen. Elk middel dat tot onze beschikking staat zullen we onderzoeken en waar mogelijk inzetten. Het gaat dan vooral om het ondersteunen, stimuleren en verleiden van eigenaren met leegstaande kantoren, maar ook, als het niet anders kan, om het dwingen van eigenaren.'

Integrale aanpak

De kantorenleegstand vraagt om een integrale aanpak. Wethouder Van Poelgeest presenteerde vandaag een pakket aan maatregelen en mogelijkheden, waarover de gemeenteraad nog moet beslissen. Voor een deel betreft het maatregelen die kantoreneigenaren ondersteunen bij transformatie van hun bezit. Zo versoepelt de gemeente de regels, waaraan een kantoor bij het ombouwen naar woningen moet voldoen.

Maximale ontheffing

Tot nu toe moesten kantoren bij transformatie naar woningen voldoen aan de nieuwbouweisen van het bouwbesluit. Deze eisen zijn soms erg lastig haalbaar. De gemeente zal daarom maximale ontheffing geven op deze regels. Alleen de regels omtrent veiligheid en de minimaal wettelijke eisen blijven gehandhaafd. Ook zal de gemeente maatwerk verlenen om erfpachtrechten aan te passen aan nieuw gebruik.

Gesprekken

Met de eigenaren van de grootste leegstaande kantoren voert de gemeente gesprekken om belemmeringen voor transformatie zoveel mogelijk weg te nemen. De eerste resultaten van deze gesprekken zijn positief. Voor de meeste van deze grote kantoren zijn nu plannen tot transformatie.

Nieuwbouw

Om in de toekomst een gezonde en duurzame kantorenvoorraad in de stad te hebben, blijft ook nieuwbouw van kantoren nodig. Het is daarbij wel van belang dat er realistisch en voorzichtig met deze mogelijkheid wordt omgesprongen. Amsterdam zal de komende jaren een gemiddelde uitgifte van 40.000 vierkante meters hanteren.

Dat is zo'n 60.000 vierkante meters minder dan de afgelopen jaren werd uitgegeven. Dit zal voortdurend worden getoetst aan de ontwikkelingen in de stad. Als er veel wordt getransformeerd kan het aantal wat omhoog, valt de transformatie tegen dan zal het aantal wellicht verder zakken.

Uitgestelde plannen

Tot slot wordt ruim 400.000 vierkante meters aan kantoren in toekomstige plannen verder uitgesteld. Waar deze kantoren gepland stonden voor de komende jaren, is nu besloten deze kantoren niet meer vóór 2020 in ontwikkeling te nemen.

Boekwaardes

Wethouder Van Poelgeest: ‘Wat mij betreft zijn nu het Rijk en de onbereidwillige vastgoedbeleggers aan zet. De belangrijkste sta-in-de-weg voor transformatie zijn de te hoge boekwaardes in beleggingsportefeuilles. De minister zou de AFM kunnen vragen om toezicht te houden op de taxaties van die lege, vrijwel waardeloze kantoren. Nu staan ze voor veel meer in de boeken, dan ze waard zijn. Dat zou een hoop schelen. Zowel voor de leefbaarheid van buurten als ter voorkoming van financiële malaise.'

Kantoorleegstand Amstelveen: 20 %

In 2010 stond zo’n 14% van de kantoorruimte in Nederland leeg. Op sommige bedrijventerreinen, of kantoorparken gaat het zelfs om een derde van de totale beschikbare kantoorruimte.

De kantorenvoorraad in Amstelveen bedraagt ruim 650.000 m². De leegstand bedraagt circa 20% (cijfers nov. 2010 lees hier Structuurvisie Amstelveen 2025+’pdf), dus het is hoger dan in Amsterdam. De helft van deze leegstand wordt veroorzaakt door het voormalige KPMG hoofdkantoor (47.000 m²) en het lege rekencentrum van ABN-AMRO (Kostverloren).

kpmg  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het verlaten kantorencomplex van KPMG aan de Burgemeester Rijnderslaan in Amstelveen. In het gebouw staat 47.000 m² kantooroppervlakte te huur


Volgens de Structuurvisie van de gemeente Amstelveen: 'Als het KPMG gebouw langdurig leeg blijft staan, heeft dit een negatieve uitstraling op omliggende gebieden, zoals het Stadshart en een mogelijke gebiedsontwikkeling rondom de A9'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.