Bijgewerkt: 28 september 2023

Amsterdamse campagne: 'Het is afkoelen of aangifte'

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Amsterdam-Amstelland
06-04-2009

Vandaag 6 april 2009 op de landelijke actiedag tegen agressie en geweld tegen werknemers in publieke functies start Amsterdam de campagne 'Het is afkoelen of aangifte'De campagne, die bestaat uit een tv-commercial op AT5 en in trams, posters en flyers, is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, politie en justitie.

Kern van de campagne is dat Amsterdam agressie en geweld tegen haar personeel niet accepteert. Bij bedreiging of mishandeling van overheidspersoneel wordt onmiddellijk aangifte gedaan en er zullen sancties volgen. Bovendien komt er een centraal registratiesysteem waarin ieder incident wordt opgenomen. Dit gemeentelijk registratiesysteem wordt in de 2e helft van dit jaar actief.

Agressie Amstelveen
(Politie Amsterdam-Amstelland - 2009)

Anti agressie flyer


Agressie en geweld tegen overheidspersoneel is een groot aandachtspunt van de Driehoek en het College van B en W. Per jaar wordt 42 procent van de medewerkers met een publieke functie bij de gemeente Amsterdam met verbaal geweld geconfronteerd, tien procent krijgt te maken met serieuze bedreigingen en zes procent met fysiek geweld. Deze cijfers dwingen de gemeente om actief beleid te voeren om agressie en geweld tegen medewerkers te voorkomen en goed te begeleiden als er toch iets gebeurt.

De mensen die zich misdragen tegen overheidspersoneel zijn te onderscheiden in twee groepen. Degenen die denken hun zin te krijgen met bedreigingen als ze bijvoorbeeld geen vergunning of uitkering krijgen. En de mensen die denken dat ze hun boosheid kunnen uiten door iemand de huid vol te schelden, bijvoorbeeld bij een omleiding door een verkeersregelaar.

Maatregelen

De gemeente gaat haar medewerkers beter beschermen, om agressie en geweld te voorkomen. Zo komen er duidelijke gedragsregels, alarmeringssystemen, is er aandacht voor het veiliger inrichten van het gebouw en worden medewerkers getraind in het omgaan met agressie. Bij bedreiging of mishandeling wordt aangifte gedaan en volgen maatregelen, zoals ontzegging tot het gebouw of in heel ernstige gevallen zelfs stopzetting van de uitkering. Ook wordt voortaan eventuele schade verhaald op de dader. Bovendien wordt ieder incident opgenomen in een centraal registratiesysteem.

Agressie Amstelveen
(Politie Amsterdam-Amstelland - 2009)

De flyer: Het is afkoelen of aangifte


Incidenten

Incidenten, waarbij overheidspersoneel of hulpverleners slachtoffer worden of dreigen te worden hebben een hoge prioriteit binnen de politieorganisatie. Aangifte wordt in deze zaken altijd onmiddellijk opgenomen en door een rechercheafdeling in behandeling genomen.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal de dader zo snel mogelijk voor de rechter brengen met als uitgangspunt een dubbele strafeis. Op 26 mei en 3 juni 2009 houdt het OM samen met de rechtbank themazittingen over agressie tegen overheidspersoneel. Op deze twee dagen komen mensen voor de rechter die overheidspersoneel hebben beledigd, bedreigd of mishandeld.

Landelijke campagne

Op landelijk niveau is er het programma ‘Een veilige publieke taak’ dat ook tot doel heeft om agressie tegen overheidspersoneel aan te pakken. De Amsterdamse campagne ‘Het is afkoelen of aangifte’ sluit hierop aan. Vandaag vindt ook de manifestatie tegen Agressie en Geweld plaats voor de Stopera.

Deze manifestatie is een initiatief van VNG en vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF. Wethouder Vos (Personeel) namens de Gemeente Amsterdam en Hoofdcommissaris Welten namens de politie Amsterdam-Amstelland zijn aanwezig bij de actie. Op aanvraag zijn er twee pdf's beschikbaar met daarop, de "flyer"en een "abri-poster" Bij de gemeente Amsterdam, afdeling communicatie: is een film beschikbaar van de TV-campagne, zoals deze vertoond zal gaan worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.