Bijgewerkt: 29 maart 2023

Amsterdamse parkeergarages worden parkeerplaatsen

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
07-11-2012

Amsterdam - 5000 extra inpandige parkeerplaatsen, 2600 geparkeerde auto's verdwijnen uiterlijk 2020 uit het straatbeeld van Amsterdam. Lang zoeken naar een parkeerplek in Amsterdam is binnen twee jaar verleden tijd, net als het jarenlang wachten op een parkeervergunning. Parkeergarages zijn nu vaak de meest autoluwe plekken van Amsterdam, terwijl de straten juist vol staan.

Wiebes Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2012)

Eric Wiebes (VVD) wethouder van Amsterdam (Verkeer Vervoer en Infrastructuur en ICT)


Dat wil wethouder Eric Wiebes (Verkeer) omdraaien. Gemeentelijke parkeergarages worden begin 2013 opengesteld voor vergunninghouders, in commerciële parkeergarages worden de komende twee jaar ongebruikte plekken gehuurd. Dit levert veel extra parkeerplaatsen op en daarmee wordt Amsterdam bovengronds een autoluwere stad met een aantrekkelijkere openbare ruimte. Dat staat in het nieuwe Parkeerplan dat het college van B en W heeft vastgesteld.

Het huidige parkeerbeleid kent veel nadelen. In grote delen van de stad is het zeker 's avonds lang zoeken naar een parkeerplaats, de wachtlijsten voor een vergunning zijn lang en de straten staan vol auto's. In deze tijd van financiële krapte heeft het college gezocht naar slimme maatregelen die op korte termijn verlichting brengen, vooral in het centrum waar de parkeerproblemen het grootst zijn.

5000 extra inpandige parkeerplaatsen: mooiere openbare ruimte

Naast de in totaal 3300 bestaande parkeerplekken die de komende twee jaar voor bewoners beschikbaar komen in gemeentelijke en commerciële garages, worden circa 1700 plekken in parkeergarages bijgebouwd, deels op een slimme en goedkopere manier. Zo is er boven de diepe Noord/Zuidlijnstations Vijzelgracht en Rokin loze ruimte voor 500 parkeerplaatsen en is het relatief goedkoop om van die bestaande ruimtes parkeergarages te maken.


Grotere kaart weergeven De Parkeergarage Europa Parking in Amsterdam

Daarnaast zijn er al vergevorderde plannen voor de Marnixgarage en parkeergarage Boerenwetering (in totaal 1200 plekken). In totaal vraagt het Parkeerplan om een eenmalige investering van € 95 miljoen. De investering en exploitatiekosten worden volledig gedekt uit bestaande middelen.

Dankzij het totaal van circa 5000 extra plekken in bestaande en nieuwe garages kunnen er in het centrum in 2020 1700 parkeerplekken van straat verdwijnen waardoor de stad er aantrekkelijker uit gaat zien met minder geparkeerde auto's op straat.

Tegelijkertijd verkorten zowel de wachtlijsten voor een parkeervergunning als de zoektijden naar een parkeerplaats. Dit zoekgedrag leidt nu tot bijna 50.000 onnodige autokilometers per dag, juist daar waar men er het meest last van heeft: dichtbij de woning, diep in de wijk.

Spijtoptantenregeling voor wie parkeervergunning inlevert

De gemeente Amsterdam betaalt autobezitters die hun auto nauwelijks gebruiken en hun vergunning willen inleveren een eenmalig bedrag van € 100. Dit gebeurt in de vorm van een mobiliteitsbudget, bijvoorbeeld korting op OV- en autodeelabonnementen. Bovendien mogen ze gebruik maken van de spijtoptantenregeling. Bij een nieuwe aanvraag komen ze bovenaan de wachtlijst te staan. Nu houden sommige bewoners om strategische redenen hun vergunning en is er voor hen geen prikkel om deze in te leveren.

Vanaf 1 januari 2013 maakt de gemeente Amsterdam het mogelijk om maandelijks minder te betalen voor een parkeervergunning. Vergunninghouders die hun auto aan de rand van stad op een P+R-terrein parkeren, kunnen tot de helft van hun vergunningtarief terugverdienen. Met elke vergunninghouder die buiten de stad parkeert en met iedere vergunning die wordt ingeleverd, ontstaat ruimte op straat voor een mooiere openbare ruimte, minder parkeerdruk en kortere wachtlijsten.

Nieuwe ondernemersjaarkaart

Om de parkeerproblemen voor mensen op de wachtlijst te verzachten, komen er rond de zomer van 2013 maximaal 1000 ondernemersjaarkaarten beschikbaar voor straatparkeren, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Het tarief van deze jaarkaart is vergelijkbaar met commerciële garages. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de lokale parkeerproblematiek, oplopend tot maximaal circa € 4000 per jaar.

Slimme oplossingen voor huidige problemen

Veel Amsterdammers rijden na een werkdag lang rond op zoek naar een parkeerplaats en de wachtlijsten zijn lang, wat vervelend is voor Amsterdammers en leidt tot een slecht vestigingsklimaat. Straten staan vol auto's, terwijl de parkeergarages juist onvoldoende gevuld zijn.

Wiebes: 'We willen bestaande parkeergarages beter benutten en auto's meer onder de grond brengen. Daar profiteert iedereen van: de autobezitter die minder lang naar parkeerplaats hoeft te zoeken, mensen die op de wachtlijst staan, maar ook de autoloze Amsterdammer. Het straatbeeld wordt prettiger met minder auto's in het zicht.'

Bezoekersparkeren per minuut en meer P+R-plekken voor 1 euro per dag

De tarieven voor bezoekersparkeren blijven gelijk, dit is zo afgesproken in het Programakkoord. Wel wordt binnenkort het aantal P+R-plekken (parkeren bij de Ring A10) fors uitgebreid. Het tarief gaat omlaag: voor 1 euro per dag (exclusief OV-kaartje) kunnen bezoekers parkeren en met het OV de stad in. Daarnaast breidt de gemeente nog dit jaar Real Time Parkeren (betalen per minuut) uit naar alle gemeentelijke parkeergarages.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.